ข่าวกัญชาล่าสุด
เลือกหน้า

ข้อกำหนดการใช้งาน

Stumari, LLC ข้อกำหนดการใช้งาน

มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2018

สรุปเงื่อนไขการใช้งาน

เพื่อความสะดวกของคุณ Stumari นำเสนอข้อสรุปของข้อกำหนดการใช้งานนี้ในรูปแบบสรุปที่ไม่มีผลผูกพันรวมถึงข้อกำหนดในการใช้งานที่มีผลผูกพันตามกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบทันทีตามข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยสรุป โปรดเข้าใจว่านี่ไม่ใช่โครงร่างที่สมบูรณ์ของข้อกำหนดการใช้ Stumari; เป็นตัวอย่างของสิทธิ์และความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่สำคัญ โปรดอ่านเอกสารข้อกำหนดการใช้งานอย่างละเอียด นอกจากนี้โปรดทราบว่าโดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ Stumari นี้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานที่สมบูรณ์ของเราที่กำหนดไว้ทันทีหลังจากข้อกำหนดในการใช้งานโดยสรุป หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้งานของเราคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Stumari หรือใช้บริการใด ๆ ของเรา

 • Stumari จัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (“ ผู้ใช้ที่ปรึกษา”) และผู้ใช้ที่กำลังมองหาความช่วยเหลือทางกฎหมาย (“ ลูกค้ากฎหมาย”) Stumari ไม่ได้เป็นสำนักงานกฎหมายบริการส่งต่อทนายความหรือตัวแทนจัดหางานและไม่รับประกันผลลัพธ์ โปรดใช้ Stumari ด้วยความรับผิดชอบและโปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราในส่วนที่ 2 ด้านล่าง

 • คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณและสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ใช้ในส่วนที่ 3 ด้านล่าง

 • การกระทำบางอย่างเช่นการใช้บริการสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตใน Stumari โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความประพฤติของผู้ใช้ในส่วนที่ 4 ด้านล่าง

 • เนื้อหาบางอย่างเช่นโพสต์ที่คุกคามหรือเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่ายไม่ได้รับอนุญาตใน Stumari Stumari มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งละเมิดนโยบายของเรา โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในส่วนที่ 5 ด้านล่าง

 • ข้อกำหนดพิเศษบางประการควบคุมผู้ใช้ที่ปรึกษาของ Stumari ตัวอย่างเช่น
 • ผู้ใช้ที่ปรึกษาไม่ใช่พนักงานหรือตัวแทนของ Stumari
 • ไม่มีความสัมพันธ์กับลูกค้าทนายความกับ Stumari และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับผ่านการใช้เว็บไซต์ Stumari รวมถึงการโพสต์งาน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้าอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้บริการระหว่างลูกค้าตามกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษา
 • ผู้ใช้ที่ปรึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าข้อมูลการชักชวนหรือโฆษณาที่พวกเขาโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ Stumari ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • Stumari ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถทางกฎหมายความสามารถหรือคุณภาพของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่อาจปรากฏในเว็บไซต์ของเรา

 • ผู้ใช้ที่ปรึกษามีอิสระในการสร้างและดูแลโปรไฟล์บนเว็บไซต์ของ Stumari ในขณะที่ Stumari พยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อยืนยันใบอนุญาตของผู้ใช้ที่ปรึกษาในการฝึกปฏิบัติตามกฎหมาย Stumari ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับภูมิหลังหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ที่ปรึกษา
 • ผู้ใช้ที่ปรึกษาอาจกลายเป็น“ ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้ว” โดยให้ Stumari ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเขาหรือเธอเป็นทนายความที่ใช้งานได้รับใบอนุญาตและอยู่ในสถานะที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วอาจจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าถึงบริการ Stumari เพิ่มเติมและเครื่องมือการจัดการฝึกหัด Stumari ไม่รับรองหรือแนะนำผู้ใช้ที่ปรึกษาและเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ถูกกฎหมายที่จะต้องระมัดระวังก่อนจ้างผู้ใช้ที่ปรึกษาเพื่อทำงานด้านกฎหมาย
 • ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการโพสต์คำของานใน Stumari หรือใช้เครื่องมือหรือเอกสารออนไลน์ของ Stumari อาจมีค่าธรรมเนียมหรือบริการดำเนินการ (เช่นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต) ในใบแจ้งหนี้ที่ชำระผ่าน Stumari

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ปรึกษาในส่วนที่ 6 ด้านล่าง

 • Stumari ปฏิบัติตามข้อกำหนด Digital Harbor Copyright หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่อยู่บนหรือเชื่อมโยงโดย Stumari ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณคุณควรแจ้งให้ Stumari ตามนโยบาย Digital Millennium Copyright Act ของ Stumari โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย DMCA ของ Stumari ในส่วนที่ 8 ด้านล่าง
 • Stumari อาจส่งอีเมลถึงคุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการ คุณอาจยกเลิกการสื่อสารทางอีเมล โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารทางอีเมลในส่วนที่ 10 ด้านล่าง
 • Stumari อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม Stumari จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อกำหนดโดยการโพสต์ประกาศในหน้าแรกและ / หรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับ Stumari เมื่อลงทะเบียน โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในส่วนที่ 17 ด้านล่าง
 • โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Stumari สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้ใน Stumari

โปรดดูข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณที่เลือก Stumari เป็นแพลตฟอร์มสำหรับประสบการณ์ทางกฎหมายของคุณ ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ควบคุมการใช้บริการทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ที่ https://www.Stumari.co รวมถึงเนื้อหาบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่ที่หรือผ่านเว็บไซต์ เราเข้าใจว่าการอ่านข้อตกลงการใช้งานเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้เว็บไซต์ Stumari มันกล่าวถึงลักษณะของการบริการของ Stumari; กฎ Stumari คาดว่าผู้ใช้จะปฏิบัติตามบนเว็บไซต์และบริการของเรา; ความสัมพันธ์ระหว่าง Stumari ผู้ใช้ของเราและผู้ใช้ที่ปรึกษาของเรา และรายละเอียดทางกฎหมายที่ควบคุมกฎและความสัมพันธ์เหล่านี้ เนื่องจากเป็นสัญญาที่สำคัญระหว่างเรากับคุณผู้ใช้ของเราเราพยายามทำให้มันชัดเจนและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด

โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ ของเรา เว็บไซต์นี้ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีเท่านั้น

______________________________________________________________________

ข้อกำหนดการใช้งาน Stumari

คำนิยาม ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้ตลอดข้อกำหนดการใช้งานและมีความหมายเฉพาะ คุณควรทราบความหมายของคำแต่ละคำ

 1. คำว่า "บริการ" หมายถึงบริการที่จัดทำโดย Stumari รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเข้าถึงชุมชนออนไลน์ของ Stumari เครื่องมือสื่อสาร โซลูชั่นการจัดการเอกสารและการจัดเก็บ และบริการชำระเงิน Stumari ไม่ได้ให้บริการแนะนำทนายความหรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดหางาน เราจัดให้มีสถานที่สำหรับผู้ใช้ของเราเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใช้ที่ปรึกษาของเรา
 2. คำว่า "ข้อตกลง" (ซึ่งอาจมีการอ้างอิงในที่นี้เป็น“ ข้อกำหนดการใช้งาน”) หมายถึงรวมไปถึงข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศทั้งหมดที่มีหรืออ้างถึงในเอกสารนี้
 3. “ เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ของ Stumari ตั้งอยู่ที่ https://www.Stumari.com หน้าย่อยและโดเมนย่อยทั้งหมดและเนื้อหาบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีให้ที่หรือผ่านเว็บไซต์
 4. “ Stumari”“ We” และ“ Us” อ้างถึง Stumari, Inc. รวมถึง บริษัท ในเครือกรรมการ บริษัท ย่อยเจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา ผู้ใช้ที่ปรึกษาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Stumari
 5. “ ผู้ใช้”“ คุณ” และ“ ของคุณ” หมายถึงบุคคล บริษัท หรือองค์กรที่เคยเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์และ / หรือบริการ ผู้ใช้อาจเป็นลูกค้าที่ถูกกฎหมายผู้ใช้ที่ปรึกษาทั้งหรือไม่
 6. “ ผู้ใช้ที่ปรึกษา” หมายถึงผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ลงทะเบียนในด้านกฎหมายที่อาจสื่อสารและจัดทำสัญญาหรือให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ถูกกฎหมายหรือผู้ใช้ที่ปรึกษาเพื่อนผ่านบริการ ผู้ใช้ที่ปรึกษาไม่ใช่พนักงานหรือตัวแทนของ Stumari โปรดดูส่วนที่ 6 ของข้อตกลงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ปรึกษา
 7. “ ลูกค้าตามกฎหมาย” หมายถึง 1) ผู้ใช้ที่ส่งคำขอสำหรับข้อเสนอจากผู้ใช้ที่ปรึกษาเพื่อให้บริการทางกฎหมายสำหรับค่าธรรมเนียม (“ งาน”); และ 2) ผู้ใช้ที่ทำสัญญากับผู้ใช้ที่ปรึกษาเพื่อทำงานเพิ่มเติมซึ่งตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 7 ด้านล่างอาจรวมถึงการจ้างงานถาวรนอกเหนือจากงานเริ่มต้นที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปรึกษากฎหมายกับผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ปรึกษาอาจส่งข้อเสนอ (“ การเสนอราคา”) สำหรับงานดังกล่าวและอาจกำหนดเงื่อนไขของความสัมพันธ์กับลูกค้าทางกฎหมายผ่านจดหมายหมั้นที่ลงนามหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ โปรดดูส่วนที่ 6 (b) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานการเสนอราคาและลูกค้าทางกฎหมาย
 8. “ เนื้อหา” หมายถึงเนื้อหาที่แสดงหรือแสดงผ่านเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อความเอกสารข้อมูลข้อมูลบทความความคิดเห็นรูปภาพภาพถ่ายกราฟิกซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันการบันทึกวิดีโอการบันทึกเสียงเสียงการออกแบบคุณสมบัติ และวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เนื้อหารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ซึ่งอาจถูกส่งโดยผู้ใช้ Stumari (ลูกค้าตามกฎหมายหรือผู้ใช้ที่ปรึกษา)

 1. เกี่ยวกับบริการ Stumari.

บริการ Stumari เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย บริการ Stumari มอบการเข้าถึงชุมชนเสมือนของผู้ใช้ที่ปรึกษามืออาชีพของ Stumari; การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายผ่านเครื่องมือจัดการการสื่อสารของ Stumari การจัดการและการจัดเก็บเอกสาร และเครื่องมือการชำระเงินและออกใบแจ้งหนี้ที่ง่ายและปลอดภัย

 1. Stumari ไม่ใช่สำนักงานกฎหมาย Stumari ไม่ได้เสนอการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย Stumari ไม่ได้ให้คำแนะนำทางกฎหมายความคิดเห็นทางกฎหมายคำแนะนำการอ้างอิงหรือการให้คำปรึกษา ผู้ใช้ที่ปรึกษาไม่ใช่พนักงานหรือตัวแทนของ Stumari Stumari ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อตกลงระหว่างผู้ใช้หรือในการเป็นตัวแทนของผู้ใช้ Stumari อาจไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ดำเนินการบริการให้คำปรึกษาสำหรับคุณ

 1. Stumari ไม่ได้เป็นบริการอ้างอิงทนายความหรือตัวแทนจัดหางาน Stumari ไม่ได้เป็นบริการส่งต่อทนายความหรือตัวแทนจัดหางาน Stumari ไม่ได้เลือกหรือรับรองผู้ใช้ที่ปรึกษารายบุคคลใด ๆ ในการให้บริการลูกค้าทางกฎหมาย ในขณะที่ Stumari ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ลงทะเบียนเป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตเราไม่รับประกันการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ถึงความสามารถทางกฎหมายความสามารถคุณภาพหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ Stumari ไม่รับประกันหรือรับประกันว่าผู้ใช้ที่ปรึกษาได้รับความคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ Stumari สนับสนุนให้ลูกค้าด้านกฎหมายทำการวิจัยผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ ก่อนที่จะรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

 1. Stumari ไม่รับรองผู้ใช้ใด ๆ Stumari เป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายสามารถสื่อสารและทำธุรกรรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย Stumari ไม่รับรองผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ และไม่อนุมัติข้อความที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาทำบนแพลตฟอร์ม Stumari ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ให้บริการด้านกฎหมายที่ไม่ใช่ทนายความ

 1. Stumari ไม่รับประกันผลลัพธ์ ลูกค้ากฎหมายอาจส่งคำวิจารณ์ของผู้ใช้ที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว บทวิจารณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นการรับประกันการรับประกันหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ของประเด็นทางกฎหมายในอนาคต Stumari จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้หรือคำแนะนำทางกฎหมายที่คุณพบในหรือผ่านเว็บไซต์และการใช้หรือการเชื่อมั่นในเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้หรือคำแนะนำทางกฎหมายถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 1. การใช้ Stumari ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากับ Stumari Stumari ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือบริการทางกฎหมาย การใช้บริการ Stumari ใด ๆ นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้า การสื่อสารใด ๆ ผ่าน Stumari อาจไม่ถูกเก็บเป็นความลับ Stumari จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นของผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ ที่ดำเนินการบริการให้คำปรึกษาสำหรับคุณ

 1. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ คุณและคุณคนเดียวมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบัญชีของคุณและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่คุณลงชื่อเข้าใช้หรือใช้บัญชีของคุณ ความปลอดภัยของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณ

 1. ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ หากคุณสมัครใช้บริการคุณจะสร้างบัญชีส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันเพื่อเข้าถึงบริการและเพื่อรับข้อความจาก Stumari คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณและคุณรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Stumari ทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ และ / หรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต '

 1. ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ปรึกษา เนื่องจากเราไม่สามารถรับประกันความเหมาะสมของผู้ใช้ที่ปรึกษาของเราสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณเราจึงสนับสนุนให้ลูกค้าด้านกฎหมายทำการวิจัยผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ ก่อนที่จะยอมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าที่ถูกกฎหมายอาจร้องขอข้อตกลงการมีส่วนร่วมทางกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุข้อกำหนดขอบเขตข้อ จำกัด และเงื่อนไขของการเป็นตัวแทน

 1. ไม่มีการเชื่อมั่นในเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่โพสต์บนเว็บไซต์เช่นโพสต์บล็อกมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นโดยไม่รับประกันว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนั้นเป็นความจริงถูกต้องหรือถูกต้อง เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไม่ได้ใช้แทนคำแนะนำทางกฎหมายอย่างมืออาชีพหรือการชักชวนเพื่อให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเฉพาะ คุณไม่ควรล่าช้าหรือสละเวลาหาคำแนะนำทางกฎหมายหรือเพิกเฉยต่อคำแนะนำทางกฎหมายระดับมืออาชีพตามเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ความล่าช้าในการค้นหาคำแนะนำทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้สละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีขึ้นอยู่กับข้อ จำกัด ที่บังคับใช้ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ไม่ได้รับการควบคุมโดยรัฐหรือสมาคมบาร์แห่งชาติ

 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณมีอำนาจและและอายุตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณให้ผูกมัดตัวเองกับข้อตกลงนี้; (ii) การใช้บริการของคุณจะใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้เท่านั้น (iii) การใช้บริการของคุณจะไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ และ (iv) การใช้บริการของคุณจะสอดคล้องกับกฎหมายกฎและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางทั้งหมดและนโยบาย Stumari อื่น ๆ ทั้งหมด

 1. ข้อ จำกัด การใช้และดำเนินการ. คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการได้ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามกฎพื้นฐานบางประการ ข้อ จำกัด การใช้งานและข้อ จำกัด การปฏิบัติต่อไปนี้เป็นกฎพื้นฐานที่เราคาดหวังให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามขณะใช้บริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้โพสต์ของเราและเรามีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีหากเราต้องการ
 2. เนื้อหาต้องห้าม คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาใด ๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์ข้อความรูปภาพหรือข้อมูลอื่น ๆ ) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 3. ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 4. หมิ่นประมาทล่วงละเมิดข่มขู่คุกคามหรือยุยงให้เกิดความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ

สาม. เป็นการลามกอนาจารการเลือกปฏิบัติหรือการข่มขู่หรือข่มขู่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยอาศัยศาสนาเพศรสนิยมทางเพศเชื้อชาติเชื้อชาติอายุหรือความพิการ

 1. เป็นสแปมสร้างด้วยเครื่องจักรหรือสุ่มสร้างการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจดหมายลูกโซ่การชักชวนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการจับสลากหรือการพนันในรูปแบบใด ๆ
 2. มีหรือติดตั้งไวรัสเวิร์มมัลแวร์ม้าโทรจันหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ได้รับการออกแบบหรือมีจุดประสงค์เพื่อรบกวนทำลายหรือ จำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมใด ๆ หรือเพื่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
 3. ละเมิดสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์อื่น ๆ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของเรา หรือ

viii ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ

 1. ผู้ใช้จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีคุณรับรองว่าคุณอายุเกิน 18 ปี Stumari ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเนื้อหาของเราให้กับเด็กหรือวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีและเราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้อายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการของเรา หากเราเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเราจะยุติบัญชีของผู้ใช้นั้นทันที

 1. ไม่มีการรับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้; Stumari อาจตรวจสอบปฏิกิริยา ความรับผิดการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการโต้ตอบของผู้ใช้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการโพสต์งานที่คุณป้อนหรือรับผ่านการใช้บริการของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราเราหรือเทคโนโลยีที่เราจ้างอาจติดตามและ / หรือบันทึกการโต้ตอบทั่วไปของคุณกับบริการแม้ว่าจะไม่ใช่เฉพาะการโต้ตอบทางกฎหมายของคุณ

 1. สิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี เรามีสิทธิ์ (แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการพิจารณาว่าการกระทำของผู้ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือไม่หรือยกเลิกหรือปฏิเสธการเข้าถึงและการใช้บริการแก่ผู้ใช้ใด ๆ เหตุผลที่มีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาของคุณ แต่คุณอนุญาตให้เรามีสิทธิ์บางอย่างในการทำเช่นนั้นเพื่อให้เราสามารถแสดงและแบ่งปันเนื้อหาที่คุณโพสต์ เรามีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาหากเราต้องการ

 1. ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น คุณสามารถสร้างเนื้อหาเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่นในขณะที่ใช้บริการ (“ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้”) คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใด ๆ ที่คุณโพสต์อัปโหลดลิงก์ไปยังหรือให้บริการผ่านทางบริการโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของเนื้อหานั้น ความรับผิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใด ๆ ที่คุณให้บริการหรือเข้าถึงผ่านการใช้บริการของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงต่อสาธารณะหรือการใช้เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ในทางที่ผิด

 1. สิทธิ์ในการโพสต์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในการโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทั้งหมดที่คุณส่ง คุณรับรองว่าคุณได้ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้อย่างสมบูรณ์และได้ดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อส่งผ่านข้อกำหนดที่จำเป็นให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง

 1. Stumari อาจแก้ไขหรือลบเนื้อหา เรามีสิทธิ์ (แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการพิจารณาว่าเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่และสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือปฏิเสธหรือลบหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้ ละเมิดนโยบาย Stumari ใด ๆ หรือในลักษณะที่เป็นอันตรายไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม Stumari ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดรูปแบบและแก้ไขและเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นแสดงบนเว็บไซต์

 1. การเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ยกเว้นเนื้อหาที่มาจาก Stumari เราจะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งจัดเก็บหรือประมวลผลในบัญชีของคุณ คุณยังคงความเป็นเจ้าของควบคุมและรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่คุณโพสต์ คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นผ่านการตั้งค่าในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 1. ใบอนุญาตให้ เพื่ออนุญาตให้ Stumari ใช้เนื้อหาที่คุณอัปโหลดไปยังบริการอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีคุณให้สิทธิ์ต่อไปนี้แก่เรา: โดยการโพสต์เนื้อหาใด ๆ ผ่านเว็บไซต์คุณให้ Stumari และผู้สืบทอดของเราทั่วโลก - ชำระเงินและปลอดค่าลิขสิทธิ์และไม่ผูกขาด แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ทำซ้ำแสดงปรับเปลี่ยนแจกจ่ายและดำเนินการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ Stumari ใบอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้ Stumari มีสิทธิ์ในการขายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือเผยแพร่ต่อนอกเว็บไซต์ของเรา ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดในเวลาที่เนื้อหาถูกลบออกจากเว็บไซต์

 1. ผู้ใช้ที่ปรึกษา ผู้ใช้ที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสระที่เสนอบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่คาดหวังทางกฎหมาย พวกเขาไม่ใช่พนักงานของ Stumari

 1. ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างทนายความและลูกค้าผ่านการใช้เว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ Stumari ต้องไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับลูกค้ากับผู้ใช้ที่ปรึกษา ข้อมูลที่โพสต์หรือเผยแพร่บนหรือผ่านเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการตอบคำถามทางกฎหมายที่โพสต์บนเว็บไซต์ ข้อมูลในคู่มือและเอกสารของ Stumari ข้อมูลที่โพสต์แบบสาธารณะบนเว็บไซต์; หรือข้อมูลที่ส่งในข้อความที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ใช้นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมายไม่เป็นความลับและไม่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้า ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้าผ่านการใช้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้าอาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้ที่ปรึกษาเท่านั้น ลูกค้าที่ถูกกฎหมายอาจโพสต์งานผ่านบริการ ผู้ใช้ที่ปรึกษาอาจส่งการเสนอราคาและเจรจารายละเอียดของงานเหล่านี้ก่อนที่จะยอมรับ เมื่อได้รับการยอมรับขอบเขตของการเป็นตัวแทนของผู้ใช้ที่ปรึกษาจะถูก จำกัด อย่างเคร่งครัดในเรื่องที่ตกลงกันไว้ในการประมูลเว้นแต่ลูกค้ากฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาจะทำการจัดระเบียบของพวกเขาอย่างเป็นทางการผ่านจดหมายหมั้นที่ลงนามหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ มีความสำคัญเหนือกว่าข้อเสนอที่ยอมรับก่อนหน้านี้ การเสนอราคาไม่ใช่ตัวแทนสำหรับการปรึกษาหารือด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์กับทนายความที่ได้รับอนุญาตให้ฝึกในเขตอำนาจศาลของคุณเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายเฉพาะของคุณและคุณไม่ควรเชื่อถือข้อมูลที่มีอยู่ในการเสนอราคาเพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย Stumari ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวของการเสนอราคาและข้อความส่วนตัวอื่น ๆ ในบริการของเรา แต่ไม่สามารถรับประกันความลับได้ การสื่อสารที่ต้องใช้การรักษาความลับควรเกิดขึ้นนอกบริการ Stumari เช่นผ่านทางโทรศัพท์

 1. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ปรึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าข้อมูลการร้องขอหรือโฆษณาที่โพสต์หรือวางไว้บนเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและการสื่อสารใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีกับลูกค้าที่คาดหวังผ่านเว็บไซต์หรือบริการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยไม่ได้รับอนุญาตและกฎหมายที่ควบคุมรูปแบบลักษณะหรือเนื้อหาของการสื่อสารกับลูกค้าโฆษณาหรือเรื่องอื่น ๆ

 1. การชำระเงินของผู้ใช้ที่ปรึกษา ข้อกำหนดเฉพาะบางประการควบคุมผู้ใช้ที่ปรึกษาและการชำระเงิน

 1. Stumari ไม่ใช่ภาคีแห่งสัญญา ลูกค้าตามกฎหมายอาจทำสัญญากับผู้ใช้ที่ปรึกษาผ่านการโพสต์และการยอมรับของงาน สัญญาดังกล่าวอยู่ระหว่างลูกค้าทางกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาเท่านั้น Stumari จะไม่เข้าร่วมในสัญญาใด ๆ สำหรับงานที่ส่งผ่านบริการของเราเว้นแต่จะโพสต์โดยเจ้าหน้าที่ Stumari Stumari อำนวยความสะดวกในสัญญาเหล่านี้โดยการจัดหาแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการการสื่อสารและเครื่องมือการชำระเงิน

 1. ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งหมดจะได้รับการจ่ายให้กับผู้ใช้ที่ปรึกษา Stumari ไม่ได้ให้บริการทางกฎหมายและไม่คิดค่าบริการทางกฎหมาย การชำระเงินให้กับผู้ใช้ที่ปรึกษาผ่านแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของ Stumari จะถูกโอนโดยตรงไปยังบัญชีการชำระเงินของผู้ใช้ที่ปรึกษาหักค่าบริการและการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)

สาม. ผู้ใช้ที่ปรึกษาจะได้รับการชำระเงินผ่านบริการสำหรับการทำธุรกรรมของผู้ใช้ทั้งหมด ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับงานผ่านบริการจะได้รับการชำระเงินผ่านบริการสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นั้นรวมถึงธุรกรรมที่ตามมาซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงานเริ่มต้น หากลูกค้าที่ถูกกฎหมายไม่เต็มใจหรือไม่สามารถชำระเงินผ่าน Stumari ผู้ใช้ที่ปรึกษาตกลงที่จะแจ้ง Stumari ให้ทราบถึงการจัดการการชำระเงินใหม่ การชำระเงินโดยลูกค้าตามกฎหมายให้กับผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ทำนอกบริการโดยไม่มีการแจ้งให้ Stumari ทราบล่วงหน้าถือเป็นการสละสิทธิ์แบบเต็มรูปแบบโดยทั้งสองฝ่ายของการรับประกันการชำระเงิน / การป้องกันข้อพิพาทตาม Stumari ตามที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 14 และ 15 ด้านล่าง การชำระเงินภายในบริการ

 1. รหัสและเครดิตส่งเสริมการขาย Stumari อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการสร้างรหัสส่งเสริมการขายที่อาจแลกเป็นเครดิตบัญชีหรือคุณสมบัติหรือประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของผู้ใช้ที่ปรึกษาภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ Stumari กำหนดตามรหัสส่งเสริมการขาย “ รหัสโปรโมชั่น”) ข้อกำหนดเฉพาะบางประการควบคุมผู้ใช้ที่ปรึกษาและการชำระเงิน
 2. การใช้รหัสโปรโมชั่นไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้า ลูกค้ากฎหมายอาจมีสิทธิ์เข้าถึงส่วนลดที่จัดทำโดย Stumari ซึ่งบางส่วนใช้เงินของ Stumari เพื่อชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายส่วนหนึ่งที่ลูกค้าจ่ายให้แก่ผู้ใช้ที่ปรึกษา การใช้คูปองดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้าระหว่าง Stumari และผู้ใช้ที่ปรึกษาซึ่งมีการใช้คูปองสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ชำระเงินใด ๆ จากลูกค้าที่ถูกกฎหมาย
 3. รหัสโปรโมชั่นจะต้องถูกใช้โดยผู้ชมเป้าหมายของพวกเขาเพื่อจุดประสงค์และในลักษณะที่ถูกกฎหมาย

รหัสส่งเสริมการขายไม่สามารถทำซ้ำขายหรือโอนในลักษณะใด ๆ หรือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป (ไม่ว่าจะโพสต์ในฟอรัมสาธารณะหรืออื่น ๆ ) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Stumari รหัสโปรโมชั่นไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดและอาจหมดอายุหรือถูกปิดการใช้งานโดย Stumari ได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก่อนการใช้งานของคุณ Stumari ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลดเครดิตหรือคุณสมบัติหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับจากการใช้รหัสส่งเสริมการขายโดยคุณหรือผู้ใช้อื่น ๆ ในกรณีที่ Stumari กำหนดหรือเชื่อว่าการใช้หรือแลกรหัสส่งเสริมการขายนั้นผิดพลาด ผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงรหัสส่งเสริมการขายที่บังคับใช้

 1. ข้อเสนอของผู้ใช้งานของการจ้างงานแก่ผู้ใช้ที่ปรึกษา

7.1 ค่าธรรมเนียมสำเร็จสำหรับการจ้างงาน ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษายอมรับข้อเสนอการจ้างงาน (“ การจ้างงานที่ได้รับการคุ้มครอง”) ที่ทำโดยผู้ใช้ (แต่ละคน“ ผู้ใช้ผู้ว่าจ้าง”) ไม่ว่าจะสำหรับคำที่ไม่มีกำหนดหรือแน่นอนในระหว่างหรือภายในระยะเวลาสิบแปด (18) (ช่วงเวลาดังกล่าว“ ระยะเวลาการเสนอขายที่ครอบคลุม”) หลังจากผู้ใช้ที่ปรึกษาเริ่มงานแรกสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว (แต่ละ“ ข้อเสนอที่ครอบคลุม”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

 1. สำหรับผู้ใช้ที่ปรึกษา

ผู้ใช้ที่ปรึกษาแต่ละรายตกลงว่า (1) หากคุณได้รับข้อเสนอที่ได้รับความคุ้มครองคุณจะต้องแจ้ง Stumari ทันทีถึงวันเริ่มต้นของการจ้างงานที่ได้รับความคุ้มครองของคุณ ("วันเริ่มต้น") และข้อกำหนดหลักของข้อเสนอที่ได้รับความคุ้มครอง วันที่เริ่มต้นนั้นหรือเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอได้ตลอดเวลา), (2) คุณจะต้องให้ Stumari ด้วย (a) สำเนาของข้อเสนอที่ได้รับการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์หรือ (b) ดำเนินการเอกสารระหว่างคุณผู้ใช้นายจ้างและ Stumari ที่ระบุเนื้อหา เงื่อนไขการจ้างงานรวมถึงวันที่เริ่มต้นและค่าตอบแทนรวมถึงการลงนามในจดหมายเสนองานที่มีการคุ้มครองระหว่างคุณกับผู้ใช้นายจ้าง (“ วันที่มีผลบังคับใช้”) ตามที่ Stumari ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและ (3) คุณ จะแจ้งให้ Stumari เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีหลังจากการเลิกจ้างงานของคุณในฐานะพนักงานในกรณีที่ (ก) ผู้ใช้นายจ้างยกเลิกการจ้างงานที่ได้รับความคุ้มครองของคุณโดยพิจารณาจากผลงานที่ไม่น่าพึงพอใจภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ เริ่มต้นหรือ (b) คุณยุติการจ้างงานที่อยู่ภายใต้ความสมัครใจของคุณภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่เริ่มการทำงานที่ได้รับความคุ้มครอง ในกรณีที่ก่อนวันเริ่มต้นไม่ว่าคุณหรือผู้ใช้นายจ้างเลือกที่จะไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่พิจารณาโดยข้อเสนอที่ได้รับการคุ้มครองคุณจะต้องแจ้ง Stumari เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที

 1. สำหรับผู้ใช้นายจ้าง

เมื่อผู้ใช้ที่ปรึกษายอมรับข้อเสนอที่ได้รับความคุ้มครองของคุณคุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมความสำเร็จให้กับ Stumari (แต่ละคน "ค่าธรรมเนียมที่ประสบความสำเร็จ") เท่ากับร้อยละต่อไปของเงินเดือนฐานผู้ใช้ที่ปรึกษาที่กำหนดไว้ในข้อเสนอที่ได้รับความคุ้มครอง เงินเดือน”) ซึ่งจำนวนเงินจะถึงกำหนดและชำระภายในไม่เกินสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่เริ่มต้นและเป็นไปตามประโยคแรกของแต่ละมาตรา 13.b และมาตรา 13.d ข้อตกลงฉบับนี้:

หากวันที่เริ่มต้นเกิดขึ้นในหรือก่อนจำนวนวันต่อไปนี้หลังจากที่เริ่มต้นของที่ปรึกษาผู้ใช้ผู้ใช้ผู้ใช้เริ่มต้นงานฐานเงินเดือนเปอร์เซ็นต์

1-182 วัน 15%

183-365 วัน 10%

366-550 วัน 5%

≥ 551 วัน 0%

ในการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้ผู้ใช้ของนายจ้างตกลงว่า Stumari ได้รับอนุญาตให้ออกใบแจ้งหนี้บัญชีผู้ใช้ของนายจ้างทันทีสำหรับค่าธรรมเนียมความสำเร็จทั้งหมดที่ต้องชำระและจ่ายให้กับ Stumari ที่นี่และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.2 ข้อกำหนดค่าธรรมเนียมสำเร็จ

แม้จะมีการกล่าวถึงข้างต้นในกรณีที่มีข้อพิพาทค่าความสำเร็จหากผู้ใช้นายจ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้นายจ้างมีกระบวนการใช้งาน (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) กับผู้ใช้ที่ปรึกษาก่อนใช้เว็บไซต์ Stumari และ / หรือบริการ (เช่นผู้ใช้ที่ปรึกษา ได้เริ่มกระบวนการสัมภาษณ์กับผู้ใช้งานแล้วและกระบวนการดังกล่าวไม่ได้ถูกยกเลิกหรือผู้ใช้งานได้รับประวัติผู้ใช้ที่ปรึกษาจาก บริษัท จัดหางานหรือหัวหน้างานและอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้ใช้นายจ้าง) ผู้ใช้ของนายจ้างอาจ ได้รับการยกเว้นจากการชำระค่าธรรมเนียมความสำเร็จ อย่างไรก็ตามการตัดสินขั้นสุดท้ายว่าผู้ใช้นายจ้างจะต้องชำระค่าความสำเร็จสำหรับข้อเสนอที่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Stumari แต่เพียงผู้เดียว เพื่อจุดประสงค์ในที่นี้“ กระบวนการที่ใช้งาน” หมายถึงการสื่อสารโดยตรงแบบต่อเนื่องในบริบทการสรรหาหรือจ้างงานที่ยังไม่มีการตัดสินใจที่จะทำให้ผู้สมัครถูกพักหรือปฏิเสธภายในสาม (3) เดือนก่อนที่จะใช้ เว็บไซต์และ / หรือบริการสำหรับผู้ใช้ที่ปรึกษาที่มีอยู่ในระบบติดตามผู้สมัครของผู้ใช้หรือที่ถูกส่งโดยหน่วยงานที่รับสมัคร

หากคุณเป็นผู้ใช้พนักงานที่ใช้เว็บไซต์และ / หรือบริการของเราคุณยอมรับข้อกำหนดค่าธรรมเนียมความสำเร็จเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้โปรดยุติบัญชีของคุณทันทีและหยุดการใช้เว็บไซต์และบริการของเราภาระหน้าที่ของคุณในการจ่ายค่าความสำเร็จใด ๆ จะช่วยให้พ้นข้อกำหนดหรือการดัดแปลงใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากผู้ใช้นายจ้างหลีกเลี่ยงเว็บไซต์และ / หรือบริการของเราหลังจากค้นพบผู้ใช้ที่ปรึกษาผ่านเว็บไซต์และ / หรือบริการของเราและหลังจากนั้นจ้างผู้ใช้ที่ปรึกษาผู้ใช้ผู้ว่าจ้างจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมความสำเร็จเท่ากับ 25% ของเงินเดือนฐานของที่ปรึกษา ผู้ใช้และ Stumari อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชี Stumari ของผู้ใช้

7.3 การคืนเงิน

หาก (ก) ผู้ใช้นายจ้างว่าจ้างที่ปรึกษาผู้ใช้และยกเลิกการจ้างงานของที่ปรึกษาผู้ใช้โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพที่ไม่น่าพึงพอใจภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันเริ่มต้น (ข) ที่ปรึกษาผู้ใช้ยุติการจ้างงานโดยสมัครใจภายในเก้าสิบ (90) วัน ของวันที่เริ่มต้นหรือ (c) ที่ปรึกษาผู้ใช้ไม่เริ่มการจ้างงานเนื่องจากผู้ใช้หรือที่ปรึกษาผู้ใช้เลือกที่จะไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่ระบุไว้ในข้อเสนอที่ได้รับความคุ้มครอง (แต่ละ "กิจกรรมการเลิกจ้าง") จากข้อมูลดังกล่าว Stumari จะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้ของนายจ้างตามค่าความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาผู้ใช้ที่ยกเลิก

 1. เนื้อหาของบุคคลที่สาม อาจมีเนื้อหาจากบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของ Stumari เช่นโพสต์บล็อกที่เขียนโดยผู้ใช้รายอื่นหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหานั้นได้เราจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานั้นหรือเว็บไซต์ที่เนื้อหานั้นอาจเชื่อมโยงไปถึง

 1. เข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สาม โดยการใช้บริการคุณจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นของหรือมาจากบุคคลที่สาม ("เนื้อหาของบุคคลที่สาม") การใช้บริการของคุณได้รับความยินยอมจาก Stumari ในการนำเสนอเนื้อหานี้ให้คุณ คุณรับทราบความรับผิดชอบทั้งหมดและรับผิดชอบต่อการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามทั้งหมดของคุณ

 1. ไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สาม ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ Stumari อาจมอบลิงก์ที่สะดวกไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามรวมถึงเนื้อหารูปแบบอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือโปรโมชั่นวัสดุข้อมูลสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ โดยการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาดังกล่าวเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยว่าเรารับรองหรือรับรองและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็นคำแนะนำหรือคำแถลงใด ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Stumari เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของเรา หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์และเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามคุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองและคุณควรตระหนักว่าข้อกำหนดและนโยบายของเราไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของเนื้อหาดังกล่าว

 1. ไม่มีการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม ข้อตกลงนี้ไม่ได้อนุญาตให้คุณแจกจ่ายแสดงต่อสาธารณะดำเนินการเปิดเผยทำให้สาธารณชนใช้งานแก้ไขหรือใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Stumari

 1. นโยบายการละเมิดลิขสิทธิ์และ DMCA หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่อยู่บนหรือเชื่อมโยงโดย Stumari ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณโปรดแจ้ง Stumari ตามนโยบาย Digital Millennium Copyright Act ของเรา

 1. การสิ้นสุดของบัญชีผู้ละเมิดซ้ำ Stumari เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้ผู้ใช้ของเราทำเช่นเดียวกัน ตาม 17 USC 512 (i) ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาเราจะยุติการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้หากภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมผู้ใช้จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ Stumari หรือคนอื่น ๆ เราอาจยุติการเข้าถึงสำหรับผู้เข้าร่วมหรือผู้ใช้ที่พบซ้ำ ๆ เพื่อให้หรือโพสต์เนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีการป้องกันโดยไม่มีสิทธิ์และสิทธิ์ที่จำเป็น

 1. ประกาศของ Take-Down DMCA หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์และเชื่อโดยสุจริตว่าวัสดุใด ๆ ที่ให้ไว้ในบริการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณคุณสามารถส่งการแจ้งเตือนตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act (ดู 17 USC 512) (“ DMCA”) โดยส่งการแจ้งเตือนการจัดรูปแบบที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษรถึงตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ Stumari กำหนดไว้ที่ 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104

 1. การตอบสนองต่อ DMCA การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก Stumari ดำเนินการตามคำบอกกล่าวการละเมิดจะพยายามติดต่อกับฝ่ายที่เปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวผ่านทางที่อยู่อีเมลล่าสุดหากมีให้โดย Stumari การแจ้งการละเมิด DMCA ใด ๆ อาจถูกส่งต่อไปยังฝ่ายที่ทำให้เนื้อหาพร้อมใช้งานหรือแก่บุคคลที่สามเช่น ChillingEffects.org

 1. Counter-การบอกกล่าว หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งถูกลบออกจากเว็บไซต์นั้นไม่ได้ละเมิดหรือคุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตามกฎหมายเพื่อโพสต์และใช้เนื้อหาที่คุณส่งมา ไปยังเว็บไซต์คุณสามารถส่งหนังสือตอบโต้ในรูปแบบที่เหมาะสมไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Stumari โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ด้านบน

 1. การตอบสนองต่อข้อโต้แย้ง DMCA หากตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ Stumari ได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้ง Stumari อาจส่งสำเนาการยื่นเรื่องโต้แย้งไปยังฝ่ายร้องเรียนต้นฉบับเพื่อแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าอาจนำเนื้อหาที่ถูกลบออกใน 10 วันทำการ เว้นแต่เจ้าของลิขสิทธิ์จะดำเนินคดีเพื่อขอคำสั่งศาลจากผู้ให้บริการเนื้อหาสมาชิกหรือผู้ใช้เนื้อหาที่ถูกลบจะถูกเรียกคืนบนเว็บไซต์ภายใน 10 ถึง 14 วันทำการหลังจากได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้ง

 1. ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา Stumari ยังคงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของเราทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของเรา

 1. ไม่มีการโอน Stumari ยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการรวมถึงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและสิทธิความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการกราฟิกและโลโก้อื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ ข้อตกลงนี้ไม่ได้ถ่ายโอนจากเราให้คุณ Stumari หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ และสิทธิกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในและไปยังทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (เป็นระหว่างคู่สัญญา) กับเราเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างชัดแจ้ง

 1. โดยเฉพาะ Stumari, Stumari.com และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏหรือแสดงบนเว็บไซต์หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ลงทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้ากฎหมายทั่วไปหรือเครื่องหมายบริการของ Stumari, Inc. เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถคัดลอกได้ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดทำซ้ำใช้แก้ไขหรือเผยแพร่ในทางใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Stumari ยกเว้นในส่วนที่สำคัญของสำเนาที่ได้รับอนุญาตของเนื้อหา

 1. การสื่อสารทางอีเมล. เราใช้อีเมลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อกับผู้ใช้ของเรา

 1. ต้องใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัญญาคุณ (i) ยินยอมให้รับการสื่อสารจาก Stumari ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านที่อยู่อีเมลที่คุณส่งหรือผ่านบริการ และ (ii) ยอมรับว่าข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดข้อตกลงประกาศการเปิดเผยและการสื่อสารอื่น ๆ ที่ Stumari มอบให้คุณเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวจะพึงพอใจหากมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของคุณ

 1. ประกาศทางกฎหมายถึง Stumari ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร การสื่อสารที่ทำผ่านอีเมลหรือระบบการส่งข้อความส่วนตัวของบริการจะไม่ถือเป็นการบอกกล่าวทางกฎหมายต่อ Stumari หรือเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนหรือตัวแทนของเราในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่จำเป็นต้องแจ้งให้ Stumari ทราบโดยสัญญาหรือกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ

 1. การสิ้นสุด คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้และปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา การยุติบริการ Stumari ไม่ได้ยุติความสัมพันธ์หรือภาระผูกพันของทนายความ - ลูกค้า
 2. คุณอาจยุติข้อตกลงนี้ หากคุณต้องการยกเลิกข้อตกลงนี้หรือบัญชีของคุณกับบริการคุณสามารถหยุดการใช้ Stumari ได้ หากคุณต้องการลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณโปรดติดต่อ Stumari ที่ info@Stumari.com เราจะเก็บและใช้ข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราแก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงของเรา แต่ไม่รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายเราจะลบโปรไฟล์ทั้งหมดของคุณภายใน 30 วัน

 1. Stumari อาจยุติข้อตกลงนี้ Stumari อาจยุติการเข้าถึงของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีสาเหตุโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบมีผลทันที

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างทนายความและลูกค้าอยู่รอดการยุติ การยุติความสัมพันธ์ของคุณกับ Stumari ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับที่ปรึกษาหรือลูกค้าที่คุณเก็บรักษาไว้ผ่านบริการ Stumari หน้าที่ทางกฎหมายสัญญาและจริยธรรมภาระผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดยังคงอยู่ต่อไปได้แม้จะยกเลิกความสัมพันธ์ Stumari

 1. บทบัญญัติบางประการอยู่รอดจากการสิ้นสุด บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้ซึ่งโดยธรรมชาติของพวกเขาควรอยู่รอดในการยกเลิกจะอยู่รอดการยกเลิกรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อ จำกัด ความเป็นเจ้าของการสละสิทธิ์การรับประกันการชดใช้ค่าเสียหายและข้อจำกัดความรับผิด

 1. การชำระเงินและการทำธุรกรรม

 1. กระบวนการชำระเงิน การชำระเงินจะได้รับการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอและ / หรือใบแจ้งหนี้และตกลงกันโดยลูกค้าทางกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษา เมื่องาน (หรือส่วนของงานตามที่ตกลงกันล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยลูกค้ากฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษา) ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์โดยผู้ใช้ที่ปรึกษา Stumari จะแจ้งให้ลูกค้าทางกฎหมายทราบว่างาน (หรือส่วนของงานตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรโดยลูกค้าที่ถูกกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษา) เสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าที่ถูกกฎหมายต้องชำระเงินตามจำนวนที่ตกลงกันหรือเปลี่ยนแปลงการร้องขอ หากลูกค้ากฎหมายไม่ได้ดำเนินการใด ๆ หลังจาก 10 วัน Stumari จะมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าบัญชีธนาคารหรือบัญชี PayPal สำหรับยอดเงินเต็มจำนวนของค่าธรรมเนียมตามที่ตกลงไว้หรือใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีข้อโต้แย้งรวมถึงบริการหรือการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียม ลูกค้าที่ถูกกฎหมายอาจยื่นข้อพิพาทที่มีการชำระเงินเกินกว่าที่ info@Stumari.com โดยมีเงื่อนไขว่าเขาหรือเธอปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 14 (ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทผู้ใช้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของลูกค้า)

 1. ความรับผิดชอบในการชำระเงิน คุณต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวมถึงภาษีบริการและค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ โดยการใช้บริการคุณตกลงที่จะชำระเงินผู้ใช้ที่ปรึกษาผ่าน Stumari จำนวนเงินที่ตกลงกันในการประมูลหรือใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีปัญหาและค่าธรรมเนียมบริการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเว้นแต่คุณจะโต้แย้งใบแจ้งหนี้โดยส่งอีเมลไปที่ info@Stumari.com ตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 15 (ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของผู้ใช้ที่ปรึกษาลูกค้าตามกฎหมาย) คุณมีความรับผิดชอบในการจัดหาวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องให้เรา

 1. ความรับผิดชอบของ Stumari Stumari ตกลงที่จะแสดงใบแจ้งหนี้แบบเต็มจำนวนสำหรับการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าของการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัญชี PayPal ของคุณ Stumari ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวนที่ได้รับแก่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องบริการน้อยลงหรือค่าธรรมเนียมการดำเนินการถ้ามี

 1. การอนุมัติการชำระเงิน เมื่อยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะอนุญาตให้ Stumari เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตในบัญชี PayPal หรือวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติอื่น ๆ สำหรับค่าธรรมเนียมที่คุณอนุญาตให้ Stumari ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการเสนอราคาของคุณ Stumari อาจเรียกเก็บเงินจากคุณแบบครั้งเดียวหรือเป็นประจำ คุณอนุญาตให้ Stumari เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนที่ค้างชำระกับผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ ผ่านบริการรวมถึงค่าบริการและค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาใช้เฉพาะบริการเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้คุณสำหรับบริการทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่อยู่ภายใต้การประมูลโดยวางบัตรเครดิตหรือบัญชี PayPal ลงในแฟ้มพร้อม Stumari หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามของเราคุณรับทราบและตกลงว่าจะใช้ข้อกำหนดการชำระที่กำหนดไว้ในข้อ 12 นี้

 1. ผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับการยืนยันการรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด. Stumari รับประกันการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วแต่ละรายสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ได้ตกลงกันล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้ากฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษา) สำหรับลูกค้าตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ เงื่อนไขการรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด ”):

 1. ลูกค้าทางกฎหมายล้มเหลวในการตอบสนองใบแจ้งหนี้ของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้ว (จำนวนเงินดอลลาร์ของใบแจ้งหนี้ดังกล่าว“ จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระตามใบแจ้งหนี้”) ภายในสิ้นวันที่สิบ (10) ของปฏิทินหลังจากส่งใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนดชำระลูกค้าตามกฎหมาย”)

 1. ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วได้ส่ง Stumari เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ค้างชำระ (i) ภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ด (21) วันตามปฏิทินเริ่มต้นในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระลูกค้าตามกฎหมาย ระยะเวลาการส่งข้อเรียกร้องของผู้ใช้ที่ปรึกษา”) และ (ii) ให้รายละเอียดข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของงานโดยละเอียดรวมถึงเหตุผลที่ลูกค้ากฎหมายให้มาด้วยเพื่อความล้มเหลวในการชำระเงินและ / หรือเหตุผลใด ๆ ที่ทนายความสามารถทำได้ ศรัทธาคาดการณ์ว่าทำไมลูกค้าปฏิเสธที่จะชำระเงิน (การเรียกร้องเช่น“ คำขอรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด ”) ความล้มเหลวในการส่งคำขอรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด ภายในระยะเวลาการส่งข้อเรียกร้องของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์อย่างถาวรของผู้ใช้ที่ปรึกษาดังกล่าวถึงสิทธิ์ของเขาหรือเธอที่จะได้รับจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ค้างชำระจากบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในกรณีที่ Stumari พิจารณาตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวว่ามีความสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่จะทำเช่นนั้นก็อาจดำเนินการติดตามต่อกับลูกค้าตามกฎหมายและหากประสบความสำเร็จผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจะได้รับส่วนแบ่งตามจำนวน ลบค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม Stumari ที่สมเหตุสมผลออกจากกระเป๋าตาม 12.e ด้านบน

 1. ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วส่งคำขอรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด ภายในระยะเวลาการส่งข้อเรียกร้องของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วและคำขอดังกล่าวมีข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 14.b ด้านบน Stumari จะพยายามทำงานกับลูกค้าที่ถูกกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลาสูงสุดเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันที่คำขอรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด (ช่วงเวลาดังกล่าว“ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ระยะเวลาการไกล่เกลี่ย”) เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่ภายใต้คำขอรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด (“ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงิน”) ในกรณีที่การโต้แย้งเรื่องการชำระเงินได้รับการแก้ไขสำเร็จภายในระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการชำระเงินลูกค้ากฎหมายผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองแต่ละรายและ Stumari จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตกลงตามที่ตกลงกันไว้ ความละเอียด

 1. ในกรณีที่การโต้แย้งเรื่องการชำระเงินยังคงไม่ได้รับการแก้ไขในช่วงสรุประยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการชำระเงินไม่เกินวันที่เจ็ด (7) ตามปฏิทินหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ( วันที่การกำหนดดังกล่าวได้รับการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรถึงลูกค้ากฎหมายและที่ปรึกษาผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว“ Stumari วันที่กำหนดจำนวนเงินแน่นอน”) Stumari จะทำการตัดสินใจตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและแน่นอน ("การตัดสินใจ Stumari ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วและหากมีให้ลูกค้าตามกฎหมายว่าลักษณะและคุณภาพของบริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมข้อกำหนดของการเสนอราคาที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ และเงื่อนไข ควร Stumari ตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในความโปรดปรานของผู้ใช้ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว Stumari จะส่งจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินหลังจากวันกำหนดแน่นอน Stumari จะถือว่าได้มอบหมายสิทธิ์ทั้งหมดของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งเรื่องการชำระเงินให้แก่ Stumari แม้จะมีสิ่งใดระบุไว้ในที่นี้หรืออย่างอื่นในทางตรงกันข้ามจำนวนเงินที่ขอภายใต้มาตรา 14 นี้จะต้องไม่เกินจำนวนเงินขั้นต้นสัญญาระหว่างลูกค้าตามกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วเกี่ยวกับงานหรือจำนวนเงินที่ตกลงกันในจดหมายหมั้นที่ลงนามหรืออื่น ๆ ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญาและในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน $ 5,000 รวมกันในใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดที่ส่งโดยผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วไปยังลูกค้ากฎหมาย

 1. หาก Stumari ตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเพื่อลูกค้าทางกฎหมายลูกค้ากฎหมายจะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วและจะถือว่าได้มอบหมายสิทธิ์ทั้งหมดของตนแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งเรื่องการชำระเงินให้กับ Stumari ณ วันที่กำหนด Stumari การโต้แย้งจำนวนเงิน ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วจะ (i) ถือว่าสละสิทธิ์ของเขาหรือเธอในการค้นหาจำนวนดังกล่าวจากลูกค้าที่ถูกกฎหมายและ (ii) มีสิทธิ์ในการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน Stumari ซึ่งเทียบเท่ากับกระบวนพิจารณาที่กำหนดไว้ในมาตรา 21 (อนุญาโตตุลาการ) โดยแจ้ง Stumari เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวภายในสิบ (10) วันปฏิทินหลังจากสิ้นสุดวันที่ Stumari โต้แย้ง - กำหนดจำนวนเงิน (ช่วงเวลาดังกล่าว "ระยะเวลาการตัดสินอนุญาโตตุลาการการจ่ายเงินข้อพิพาท" ) ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเริ่มกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาทผู้นั้นจะถือว่าสละสิทธิ์อย่างถาวรในการชำระจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระ

 1. Stumari ควรทราบว่าบัตรเครดิตที่อยู่ในแฟ้มของลูกค้าบัญชี PayPal หรือวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติอื่น ๆ จะไม่ถูกต้องอีกต่อไปหรือ Stumari จะทราบว่าลูกค้าทางกฎหมายนั้นไม่มีสาเหตุที่ถูกต้องไม่เต็มใจหรือไม่สามารถชำระเงินได้ สำหรับงานหรืองานอื่น ๆ หรือใบแจ้งหนี้ค้างชำระใน Stumari, Stumari จะแจ้งให้ทราบว่าผู้ใช้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ตรวจสอบแล้วของลูกค้า / ผู้ใช้ของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (นี่คือ "การแจ้งเตือน") บริการทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วก่อนการแจ้งเตือนจะอยู่ภายใต้“ การรับประกันการชำระเงินที่ จำกัด ” แม้ว่าบริการทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วหลังจากการแจ้งเตือนจะไม่อยู่ภายใต้ หากผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วส่งใบแจ้งหนี้ไปยังไคลเอนต์ทางกฎหมายสำหรับบริการที่ดำเนินการตามประกาศ Stumari จะยังคงพยายามรวบรวมการชำระเงินสำหรับบริการที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้ว

 1. ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบโดยลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าถูกกฎหมายมีความเชื่อโดยสุจริตว่าลักษณะหรือคุณภาพของบริการทางกฎหมายที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือข้อกำหนดของการประมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดเหล่านี้และ เงื่อนไขหรือจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการทางกฎหมายที่จัดทำโดยผู้ใช้ที่ปรึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการเสนอราคาดังกล่าว (เรื่องเช่น“ บริการที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท”) เขาหรือเธอจะได้รับอนุญาตให้ระงับการจ่ายเงิน เรื่องของเรื่องดังกล่าว (“ จำนวนเงินที่ถูกระงับการชำระเงิน”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ เงื่อนไขจำนวนเงินที่ถูกระงับการชำระเงิน”):

 1. ภายในสิบ (10) วันตามปฏิทินของวันที่ของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง (ช่วงเวลาดังกล่าว“ ระยะเวลาการแจ้งข้อพิพาททางกฎหมายลูกค้า”) ลูกค้ากฎหมายจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Stumari ตามรายละเอียดที่สมเหตุสมผลข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เป็นพื้นฐาน ของข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการ (แต่ละคำว่า "ประกาศข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการ") ความล้มเหลวของลูกค้าที่ถูกกฎหมายในการส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการภายในระยะเวลาประกาศข้อพิพาททางกฎหมายของลูกค้าจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์อย่างถาวรของลูกค้าตามกฎหมายของเขาหรือเธอในการโต้แย้งจำนวนเงินที่ถูกระงับไว้ซึ่งจำนวนเงินจะถูกเรียกเก็บ บัตรเครดิตบัญชี PayPal หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา 13.d ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

 1. ในกรณีที่ลูกค้าถูกกฎหมายส่งการแจ้งข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการภายในระยะเวลาการบอกกล่าวการโต้แย้งลูกค้าทางกฎหมายและคำขอดังกล่าวมีข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 15. ก ด้านบน Stumari จะพยายามทำงานร่วมกับลูกค้าที่ถูกกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลานานถึงสิบห้า (15) วันตามปฏิทินนับจากวันที่มีการแจ้งข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ช่วงเวลาดังกล่าว ระยะเวลาการไกล่เกลี่ยเรื่อง”) เพื่อแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการ ในกรณีที่การโต้แย้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการได้รับการแก้ไขสำเร็จภายในระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ากฎหมายผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองแต่ละรายและ Stumari จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตกลงตามที่ตกลงกันไว้ ความละเอียด

 1. ในกรณีที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการยังคงค้างอยู่ในช่วงสรุปของระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่เกินวันที่สิบสี่ (14) วันปฏิทินหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องบริการที่เกี่ยวข้อง Stumari จะต้องทำการตัดสินใจตามดุลยพินิจและดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว (“ การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโต้แย้ง”) และขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ให้ไว้โดยลูกค้ากฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นลักษณะและคุณภาพของบริการทางกฎหมายหรือไม่ ที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งเป็นหัวข้อของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการมีความสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมข้อกำหนดของการเสนอราคาที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หาก Stumari ตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองลูกค้ากฎหมายจะต้องชำระเงินจำนวนเงินที่ถูกระงับไว้ให้แก่ผู้ใช้ที่ปรึกษาดังกล่าวภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วันปฏิทินหลังจากวันที่ ลูกค้าที่ถูกกฎหมายจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากการตัดสินใจที่สำคัญของ Stumari ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (“ Stumari ที่เกี่ยวข้องกับการบริการโต้แย้งเรื่องการตัดสินใจเรื่องการแจ้งเตือน”) ในกรณีที่ลูกค้าตามกฎหมายล้มเหลวในการชำระเงินทันเวลา Stumari จะส่งเงินจำนวนเงินที่หักไว้ให้แก่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วซึ่งจะมอบหมายสิทธิ์ในการชำระเงินคืนแก่ Stumari ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว ถึงมาตรา 13.d และ / หรือเลือกที่จะติดตามสิทธิและการเยียวยาของตนต่อลูกค้าที่ถูกกฎหมาย

 1. หาก Stumari ตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าทางกฎหมายลูกค้ากฎหมายจะไม่ต้องชำระเงินจำนวนเงินที่ถูกหักภาษีให้แก่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการยืนยันและจะถือว่าได้มอบหมายสิทธิ์ทั้งหมดของตนแล้ว ด้วยความเคารพต่อบริการโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับ Stumari ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วจะ (i) ถือว่าสละสิทธิ์ของเขาหรือเธอในการค้นหาจำนวนดังกล่าวจากลูกค้าที่ถูกกฎหมายและ (ii) มีสิทธิ์ในการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน Stumari ซึ่งเทียบเท่ากับกระบวนพิจารณาที่กำหนดไว้ในมาตรา 21 (อนุญาโตตุลาการ) โดยแจ้ง Stumari เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวภายในสิบ (10) วันปฏิทินหลังจากวันที่ประกาศเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องโต้แย้ง (ช่วงเวลาดังกล่าว“ ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับบริการ “) ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับบริการเขาจะถือว่าสละสิทธิ์อย่างถาวรในการชำระจำนวนเงินที่ถูกระงับไว้ .

ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ผ่านการตรวจสอบและลูกค้าถูกต้องตามกฎหมายได้ใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 และมาตรา 15 แล้วในเวลาที่เหมาะสมกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 จะมีผลบังคับใช้เหนือกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 และ ที่ปรึกษาตกลงที่จะสละสิทธิ์ของเขาหรือเธออย่างถาวรในการติดตามสิทธิของเขาหรือเธอที่ระบุไว้ในมาตรา 13 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 นี้ “ ขั้นตอนการระงับข้อพิพาททางเลือก”

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน เราให้บริการตามที่เป็นอยู่และเราไม่รับประกันหรือรับประกันเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดอ่านหัวข้อนี้อย่างละเอียด คุณควรเข้าใจในสิ่งที่คาดหวัง

 1. Stumari ให้บริการเว็บไซต์และบริการ“ ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ Stumari ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อความปลอดภัยความถูกต้องและการไม่ละเมิด

 1. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Stumari ไม่แสดงหรือรับประกันว่าข้อมูลที่เราให้หรือที่ให้ผ่านทางบริการนั้นถูกต้องเชื่อถือได้หรือถูกต้อง บริการจะตอบสนองความต้องการของคุณ ว่าบริการจะสามารถใช้ได้ในเวลาหรือสถานที่เฉพาะใด ๆ ที่บริการจะทำงานในลักษณะที่ไม่ถูกขัดจังหวะหรือมีความปลอดภัย; ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไข; หรือบริการนี้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ คุณรับผิดชอบอย่างเต็มที่และความเสี่ยงของการสูญเสียที่เกิดจากการใช้ข้อมูลเนื้อหาหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้รับจากบริการของคุณ เขตอำนาจศาลบางแห่ง จำกัด หรือไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันดังนั้นข้อกำหนดนี้อาจไม่มีผลกับคุณ

 1. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณหรือเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ โปรดอ่านหัวข้อนี้อย่างละเอียด มัน จำกัด ภาระหน้าที่ของเราให้คุณ

 1. ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ Stumari จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียผลกำไรการใช้หรือข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อมพิเศษที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นแบบอย่างอย่างไรก็ตามที่เกิดจาก (i ) การใช้เปิดเผยหรือแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณ; (ii) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการของคุณ (iii) บริการโดยทั่วไปหรือซอฟต์แวร์หรือระบบที่ทำให้บริการพร้อมใช้งาน; หรือ (iv) การโต้ตอบอื่น ๆ กับ Stumari หรือผู้ใช้บริการอื่น ๆ ไม่ว่าจะตามการรับประกันสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และ Stumari ได้รับแจ้งถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ และแม้ว่าจะพบว่าการเยียวยาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ล้มเหลวในวัตถุประสงค์ที่สำคัญของมัน Stumari จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความล้มเหลวหรือความล่าช้าเนื่องจากเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา เขตอำนาจศาลบางแห่ง จำกัด หรือไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธความรับผิดดังนั้นข้อกำหนดนี้อาจไม่มีผลกับคุณ

 1. บุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้ใช้ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากบุคคลที่สามในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ข้อมูลทางกฎหมายใด ๆ ที่ให้ไว้ในบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น Stumari และผู้สร้างเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งมีข้อมูลทางกฎหมายปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในเชิงพาณิชย์การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด Stumari หรือผู้ใช้ที่ปรึกษาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นและเป็นผลสืบเนื่องการบาดเจ็บส่วนบุคคล / การเสียชีวิตโดยมิชอบการสูญเสียกำไรหรือความเสียหายจากข้อมูลสูญหาย ไม่สามารถใช้บริการหรือเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกันสัญญาการละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และ Stumari หรือผู้สนับสนุนเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ Stumari และผู้ให้ข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลรวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้งานของคุณหรือการใช้บริการในทางที่ผิดหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

 1. ปล่อยและการชดใช้ค่าเสียหาย

 1. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ Stumari ที่ไม่เป็นอันตรายจากและต่อการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์และบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณ

 1. หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้หนึ่งรายขึ้นไปคุณปล่อย Stumari จากการเรียกร้องความต้องการและความเสียหาย (จริงและที่ตามมา) ทุกชนิดและลักษณะที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จักเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียคุณสละสิทธิ์ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ 1542 XNUMX ซึ่งกล่าวว่า:“ การปล่อยตัวทั่วไปไม่รวมถึงการเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่ในความโปรดปรานของเขาในช่วงเวลาของการปล่อยตัวซึ่งถ้า เขารู้ว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานของเขากับลูกหนี้”

 1. การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน. Stumari อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Stumari เราจะให้การแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ (i) โดยการส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลหลักที่ระบุในบัญชีของคุณซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อเราส่งอีเมลนี้และ / หรือ (ii) ผ่านเว็บไซต์ของเรา อย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยโพสต์ประกาศในหน้าแรกของเรา การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้จะไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทันที เราสนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมตรวจสอบหน้านี้บ่อยครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ การใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับปรับปรุงนี้ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของคุณ

 1. เบ็ดเตล็ด. ข้อตกลงนี้ควบคุมโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณและคุณคนเดียวมีหน้าที่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันใด ๆ ที่คุณยอมรับภายใต้สัญญานี้ หากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการหรือซื้อเราอาจโอนข้อตกลงนี้ตราบใดที่สิทธิ์ของคุณได้รับการคุ้มครอง คุณสามารถยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ได้เฉพาะเมื่อคุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันในรัฐของคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างเราและไม่มีข้อกำหนดอื่นใดบังคับใช้

 1. กฎหมายที่บังคับใช้. ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นข้อตกลงนี้ระหว่างคุณกับ Stumari และการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คำนึงถึง ความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย คุณและ Stumari ตกลงที่จะส่งเขตอำนาจศาลและสถานที่พิเศษของศาลที่ตั้งอยู่ในเมืองและเขตซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อตกลงนี้

 1. การเป็นโมฆะ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนของข้อตกลงนั้นจะถูกตีความเพื่อสะท้อนเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญา ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ความล้มเหลวใด ๆ ในส่วนของ Stumari ในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของเราในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว สิทธิของเราภายใต้ข้อตกลงนี้จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลงนี้

 1. ข้อ จำกัด ของข้อกำหนด คุณยอมรับว่าสาเหตุของการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับ Stumari จะต้องเริ่มภายในหนึ่งปีหลังจากสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้น มิฉะนั้นสาเหตุของการกระทำดังกล่าวจะถูกระงับอย่างถาวร

 1. อนุญาโตตุลาการ. หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ Stumari เราต้องการให้วิธีการที่เป็นกลางและประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสำหรับการเรียกร้องใด ๆ (ยกเว้นสำหรับการเรียกร้องเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวหรือเป็นธรรมหรือสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ภายใต้ข้อตกลงนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเลือกที่จะแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ผ่านอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายที่เลือกอนุญาโตตุลาการจะต้องเริ่มต้นมันผ่านทางผู้ให้บริการแก้ปัญหาข้อพิพาททางเลือกที่จัดตั้งขึ้น (“ ADR”) ที่ตกลงร่วมกันโดยคู่กรณี ผู้ให้บริการ ADR และฝ่ายต่างๆจะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้: (a) การดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการตามตัวเลือกของฝ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ออนไลน์หรือโดยอาศัยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร; (b) การอนุญาโตตุลาการจะไม่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวส่วนบุคคลใด ๆ โดยคู่กรณีหรือพยานเว้นแต่คู่กรณีตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น; และ (c) คำตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจถูกป้อนในศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจ

 1. Non-Assignability Stumari อาจมอบหมายหรือมอบหมายเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว Stumari ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีความยินยอมของคุณ คุณไม่สามารถมอบหมายหรือมอบอำนาจหรือภาระหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Stumari และการมอบหมายและการมอบหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณถือเป็นโมฆะ

 1. หัวเรื่องและบทสรุปที่ไม่มีผลผูกพัน ตลอดข้อตกลงนี้แต่ละส่วนจะมีชื่อและบทสรุปย่อของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ชื่อส่วนและบทสรุปย่อเหล่านี้ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

 1. ข้อตกลงที่สมบูรณ์ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ https://www.Stumari.com/privacypolicy แสดงถึงคำแถลงที่สมบูรณ์และเป็นเอกสิทธิ์ของข้อตกลงระหว่างคุณกับ Stumari ข้อตกลงนี้มีผลเหนือข้อเสนอหรือข้อตกลงล่วงหน้าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรและการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างคุณกับ Stumari ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้สามารถแก้ไขได้โดยการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้บริหาร Stumari ที่ได้รับอนุญาตหรือโดยการโพสต์โดย Stumari ของรุ่นที่แก้ไข

 1. การอนุมัติสัญญา คุณรับรองและรับประกันว่าหากคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณมีอายุบรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพัน; หรือว่าถ้าคุณลงทะเบียนในนามของนิติบุคคลคุณได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมและผูกเอนทิตี้ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และลงทะเบียนสำหรับบริการ

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เข้าใจเงื่อนไขการใช้งานและจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

Stumari, LLC ข้อกำหนดการใช้งาน

มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2018

สรุปเงื่อนไขการใช้งาน

เพื่อความสะดวกของคุณ Stumari นำเสนอข้อสรุปของข้อกำหนดการใช้งานนี้ในรูปแบบสรุปที่ไม่มีผลผูกพันรวมถึงข้อกำหนดในการใช้งานที่มีผลผูกพันตามกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบทันทีตามข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยสรุป โปรดเข้าใจว่านี่ไม่ใช่โครงร่างที่สมบูรณ์ของข้อกำหนดการใช้ Stumari; เป็นตัวอย่างของสิทธิ์และความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่สำคัญ โปรดอ่านเอกสารข้อกำหนดการใช้งานอย่างละเอียด นอกจากนี้โปรดทราบว่าโดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ Stumari นี้คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานที่สมบูรณ์ของเราที่กำหนดไว้ทันทีหลังจากข้อกำหนดในการใช้งานโดยสรุป หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้งานของเราคุณจะไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ Stumari หรือใช้บริการใด ๆ ของเรา

 • Stumari จัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (“ ผู้ใช้ที่ปรึกษา”) และผู้ใช้ที่กำลังมองหาความช่วยเหลือทางกฎหมาย (“ ลูกค้ากฎหมาย”) Stumari ไม่ได้เป็นสำนักงานกฎหมายบริการส่งต่อทนายความหรือตัวแทนจัดหางานและไม่รับประกันผลลัพธ์ โปรดใช้ Stumari ด้วยความรับผิดชอบและโปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราในส่วนที่ 2 ด้านล่าง

 • คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของคุณและสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้ใช้ในส่วนที่ 3 ด้านล่าง

 • การกระทำบางอย่างเช่นการใช้บริการสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตใน Stumari โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความประพฤติของผู้ใช้ในส่วนที่ 4 ด้านล่าง

 • เนื้อหาบางอย่างเช่นโพสต์ที่คุกคามหรือเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่ายไม่ได้รับอนุญาตใน Stumari Stumari มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งละเมิดนโยบายของเรา โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในส่วนที่ 5 ด้านล่าง

 • ข้อกำหนดพิเศษบางประการควบคุมผู้ใช้ที่ปรึกษาของ Stumari ตัวอย่างเช่น
 • ผู้ใช้ที่ปรึกษาไม่ใช่พนักงานหรือตัวแทนของ Stumari
 • ไม่มีความสัมพันธ์กับลูกค้าทนายความกับ Stumari และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับผ่านการใช้เว็บไซต์ Stumari รวมถึงการโพสต์งาน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้าอาจเกิดขึ้นได้จากการใช้บริการระหว่างลูกค้าตามกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษา
 • ผู้ใช้ที่ปรึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าข้อมูลการชักชวนหรือโฆษณาที่พวกเขาโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ Stumari ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • Stumari ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความสามารถทางกฎหมายความสามารถหรือคุณภาพของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่อาจปรากฏในเว็บไซต์ของเรา

 • ผู้ใช้ที่ปรึกษามีอิสระในการสร้างและดูแลโปรไฟล์บนเว็บไซต์ของ Stumari ในขณะที่ Stumari พยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อยืนยันใบอนุญาตของผู้ใช้ที่ปรึกษาในการฝึกปฏิบัติตามกฎหมาย Stumari ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับภูมิหลังหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ที่ปรึกษา
 • ผู้ใช้ที่ปรึกษาอาจกลายเป็น“ ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้ว” โดยให้ Stumari ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเขาหรือเธอเป็นทนายความที่ใช้งานได้รับใบอนุญาตและอยู่ในสถานะที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วอาจจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าถึงบริการ Stumari เพิ่มเติมและเครื่องมือการจัดการฝึกหัด Stumari ไม่รับรองหรือแนะนำผู้ใช้ที่ปรึกษาและเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ถูกกฎหมายที่จะต้องระมัดระวังก่อนจ้างผู้ใช้ที่ปรึกษาเพื่อทำงานด้านกฎหมาย
 • ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการโพสต์คำของานใน Stumari หรือใช้เครื่องมือหรือเอกสารออนไลน์ของ Stumari อาจมีค่าธรรมเนียมหรือบริการดำเนินการ (เช่นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต) ในใบแจ้งหนี้ที่ชำระผ่าน Stumari

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ปรึกษาในส่วนที่ 6 ด้านล่าง

 • Stumari ปฏิบัติตามข้อกำหนด Digital Harbor Copyright หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่อยู่บนหรือเชื่อมโยงโดย Stumari ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณคุณควรแจ้งให้ Stumari ตามนโยบาย Digital Millennium Copyright Act ของ Stumari โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย DMCA ของ Stumari ในส่วนที่ 8 ด้านล่าง
 • Stumari อาจส่งอีเมลถึงคุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการ คุณอาจยกเลิกการสื่อสารทางอีเมล โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารทางอีเมลในส่วนที่ 10 ด้านล่าง
 • Stumari อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม Stumari จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในข้อกำหนดโดยการโพสต์ประกาศในหน้าแรกและ / หรือส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับ Stumari เมื่อลงทะเบียน โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในส่วนที่ 17 ด้านล่าง
 • โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Stumari สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้ใน Stumari

โปรดดูข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณที่เลือก Stumari เป็นแพลตฟอร์มสำหรับประสบการณ์ทางกฎหมายของคุณ ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ควบคุมการใช้บริการทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ที่ https://www.Stumari.co รวมถึงเนื้อหาบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีอยู่ที่หรือผ่านเว็บไซต์ เราเข้าใจว่าการอ่านข้อตกลงการใช้งานเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้เว็บไซต์ Stumari มันกล่าวถึงลักษณะของการบริการของ Stumari; กฎ Stumari คาดว่าผู้ใช้จะปฏิบัติตามบนเว็บไซต์และบริการของเรา; ความสัมพันธ์ระหว่าง Stumari ผู้ใช้ของเราและผู้ใช้ที่ปรึกษาของเรา และรายละเอียดทางกฎหมายที่ควบคุมกฎและความสัมพันธ์เหล่านี้ เนื่องจากเป็นสัญญาที่สำคัญระหว่างเรากับคุณผู้ใช้ของเราเราพยายามทำให้มันชัดเจนและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด

โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ ของเรา เว็บไซต์นี้ให้บริการเฉพาะผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีเท่านั้น

______________________________________________________________________

ข้อกำหนดการใช้งาน Stumari

คำนิยาม ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้ตลอดข้อกำหนดการใช้งานและมีความหมายเฉพาะ คุณควรทราบความหมายของคำแต่ละคำ

 1. คำว่า "บริการ" หมายถึงบริการที่จัดทำโดย Stumari รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเข้าถึงชุมชนออนไลน์ของ Stumari เครื่องมือสื่อสาร โซลูชั่นการจัดการเอกสารและการจัดเก็บ และบริการชำระเงิน Stumari ไม่ได้ให้บริการแนะนำทนายความหรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดหางาน เราจัดให้มีสถานที่สำหรับผู้ใช้ของเราเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใช้ที่ปรึกษาของเรา
 2. คำว่า "ข้อตกลง" (ซึ่งอาจมีการอ้างอิงในที่นี้เป็น“ ข้อกำหนดการใช้งาน”) หมายถึงรวมไปถึงข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศทั้งหมดที่มีหรืออ้างถึงในเอกสารนี้
 3. “ เว็บไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ของ Stumari ตั้งอยู่ที่ https://www.Stumari.com หน้าย่อยและโดเมนย่อยทั้งหมดและเนื้อหาบริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีให้ที่หรือผ่านเว็บไซต์
 4. “ Stumari”“ We” และ“ Us” อ้างถึง Stumari, Inc. รวมถึง บริษัท ในเครือกรรมการ บริษัท ย่อยเจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา ผู้ใช้ที่ปรึกษาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Stumari
 5. “ ผู้ใช้”“ คุณ” และ“ ของคุณ” หมายถึงบุคคล บริษัท หรือองค์กรที่เคยเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์และ / หรือบริการ ผู้ใช้อาจเป็นลูกค้าที่ถูกกฎหมายผู้ใช้ที่ปรึกษาทั้งหรือไม่
 6. “ ผู้ใช้ที่ปรึกษา” หมายถึงผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ลงทะเบียนในด้านกฎหมายที่อาจสื่อสารและจัดทำสัญญาหรือให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ถูกกฎหมายหรือผู้ใช้ที่ปรึกษาเพื่อนผ่านบริการ ผู้ใช้ที่ปรึกษาไม่ใช่พนักงานหรือตัวแทนของ Stumari โปรดดูส่วนที่ 6 ของข้อตกลงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ปรึกษา
 7. “ ลูกค้าตามกฎหมาย” หมายถึง 1) ผู้ใช้ที่ส่งคำขอสำหรับข้อเสนอจากผู้ใช้ที่ปรึกษาเพื่อให้บริการทางกฎหมายสำหรับค่าธรรมเนียม (“ งาน”); และ 2) ผู้ใช้ที่ทำสัญญากับผู้ใช้ที่ปรึกษาเพื่อทำงานเพิ่มเติมซึ่งตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 7 ด้านล่างอาจรวมถึงการจ้างงานถาวรนอกเหนือจากงานเริ่มต้นที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปรึกษากฎหมายกับผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ปรึกษาอาจส่งข้อเสนอ (“ การเสนอราคา”) สำหรับงานดังกล่าวและอาจกำหนดเงื่อนไขของความสัมพันธ์กับลูกค้าทางกฎหมายผ่านจดหมายหมั้นที่ลงนามหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ โปรดดูส่วนที่ 6 (b) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานการเสนอราคาและลูกค้าทางกฎหมาย
 8. “ เนื้อหา” หมายถึงเนื้อหาที่แสดงหรือแสดงผ่านเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะข้อความเอกสารข้อมูลข้อมูลบทความความคิดเห็นรูปภาพภาพถ่ายกราฟิกซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันการบันทึกวิดีโอการบันทึกเสียงเสียงการออกแบบคุณสมบัติ และวัสดุอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เนื้อหารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ซึ่งอาจถูกส่งโดยผู้ใช้ Stumari (ลูกค้าตามกฎหมายหรือผู้ใช้ที่ปรึกษา)

 1. เกี่ยวกับบริการ Stumari.

บริการ Stumari เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย บริการ Stumari มอบการเข้าถึงชุมชนเสมือนของผู้ใช้ที่ปรึกษามืออาชีพของ Stumari; การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายผ่านเครื่องมือจัดการการสื่อสารของ Stumari การจัดการและการจัดเก็บเอกสาร และเครื่องมือการชำระเงินและออกใบแจ้งหนี้ที่ง่ายและปลอดภัย

 1. Stumari ไม่ใช่สำนักงานกฎหมาย Stumari ไม่ได้เสนอการเป็นตัวแทนทางกฎหมาย Stumari ไม่ได้ให้คำแนะนำทางกฎหมายความคิดเห็นทางกฎหมายคำแนะนำการอ้างอิงหรือการให้คำปรึกษา ผู้ใช้ที่ปรึกษาไม่ใช่พนักงานหรือตัวแทนของ Stumari Stumari ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อตกลงระหว่างผู้ใช้หรือในการเป็นตัวแทนของผู้ใช้ Stumari อาจไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ดำเนินการบริการให้คำปรึกษาสำหรับคุณ

 1. Stumari ไม่ได้เป็นบริการอ้างอิงทนายความหรือตัวแทนจัดหางาน Stumari ไม่ได้เป็นบริการส่งต่อทนายความหรือตัวแทนจัดหางาน Stumari ไม่ได้เลือกหรือรับรองผู้ใช้ที่ปรึกษารายบุคคลใด ๆ ในการให้บริการลูกค้าทางกฎหมาย ในขณะที่ Stumari ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ลงทะเบียนเป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตเราไม่รับประกันการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ถึงความสามารถทางกฎหมายความสามารถคุณภาพหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ Stumari ไม่รับประกันหรือรับประกันว่าผู้ใช้ที่ปรึกษาได้รับความคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ Stumari สนับสนุนให้ลูกค้าด้านกฎหมายทำการวิจัยผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ ก่อนที่จะรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

 1. Stumari ไม่รับรองผู้ใช้ใด ๆ Stumari เป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายสามารถสื่อสารและทำธุรกรรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย Stumari ไม่รับรองผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ และไม่อนุมัติข้อความที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาทำบนแพลตฟอร์ม Stumari ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ให้บริการด้านกฎหมายที่ไม่ใช่ทนายความ

 1. Stumari ไม่รับประกันผลลัพธ์ ลูกค้ากฎหมายอาจส่งคำวิจารณ์ของผู้ใช้ที่ปรึกษาเป็นครั้งคราว บทวิจารณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นการรับประกันการรับประกันหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ของประเด็นทางกฎหมายในอนาคต Stumari จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้หรือคำแนะนำทางกฎหมายที่คุณพบในหรือผ่านเว็บไซต์และการใช้หรือการเชื่อมั่นในเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้หรือคำแนะนำทางกฎหมายถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 1. การใช้ Stumari ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากับ Stumari Stumari ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือบริการทางกฎหมาย การใช้บริการ Stumari ใด ๆ นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้า การสื่อสารใด ๆ ผ่าน Stumari อาจไม่ถูกเก็บเป็นความลับ Stumari จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นของผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ ที่ดำเนินการบริการให้คำปรึกษาสำหรับคุณ

 1. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ คุณและคุณคนเดียวมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบัญชีของคุณและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่คุณลงชื่อเข้าใช้หรือใช้บัญชีของคุณ ความปลอดภัยของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณ

 1. ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ หากคุณสมัครใช้บริการคุณจะสร้างบัญชีส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันเพื่อเข้าถึงบริการและเพื่อรับข้อความจาก Stumari คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณและคุณรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Stumari ทราบทันทีหากมีการใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ และ / หรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต '

 1. ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ปรึกษา เนื่องจากเราไม่สามารถรับประกันความเหมาะสมของผู้ใช้ที่ปรึกษาของเราสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณเราจึงสนับสนุนให้ลูกค้าด้านกฎหมายทำการวิจัยผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ ก่อนที่จะยอมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าที่ถูกกฎหมายอาจร้องขอข้อตกลงการมีส่วนร่วมทางกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุข้อกำหนดขอบเขตข้อ จำกัด และเงื่อนไขของการเป็นตัวแทน

 1. ไม่มีการเชื่อมั่นในเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่โพสต์บนเว็บไซต์เช่นโพสต์บล็อกมีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นโดยไม่รับประกันว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นนั้นเป็นความจริงถูกต้องหรือถูกต้อง เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไม่ได้ใช้แทนคำแนะนำทางกฎหมายอย่างมืออาชีพหรือการชักชวนเพื่อให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเฉพาะ คุณไม่ควรล่าช้าหรือสละเวลาหาคำแนะนำทางกฎหมายหรือเพิกเฉยต่อคำแนะนำทางกฎหมายระดับมืออาชีพตามเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ ความล่าช้าในการค้นหาคำแนะนำทางกฎหมายดังกล่าวอาจส่งผลให้สละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีขึ้นอยู่กับข้อ จำกัด ที่บังคับใช้ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ไม่ได้รับการควบคุมโดยรัฐหรือสมาคมบาร์แห่งชาติ

 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณมีอำนาจและและอายุตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณให้ผูกมัดตัวเองกับข้อตกลงนี้; (ii) การใช้บริการของคุณจะใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้เท่านั้น (iii) การใช้บริการของคุณจะไม่ละเมิดหรือละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ และ (iv) การใช้บริการของคุณจะสอดคล้องกับกฎหมายกฎและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นรัฐและรัฐบาลกลางทั้งหมดและนโยบาย Stumari อื่น ๆ ทั้งหมด

 1. ข้อ จำกัด การใช้และดำเนินการ. คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บริการได้ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามกฎพื้นฐานบางประการ ข้อ จำกัด การใช้งานและข้อ จำกัด การปฏิบัติต่อไปนี้เป็นกฎพื้นฐานที่เราคาดหวังให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามขณะใช้บริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้โพสต์ของเราและเรามีสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีหากเราต้องการ
 2. เนื้อหาต้องห้าม คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาใด ๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์ข้อความรูปภาพหรือข้อมูลอื่น ๆ ) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 3. ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 4. หมิ่นประมาทล่วงละเมิดข่มขู่คุกคามหรือยุยงให้เกิดความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มใด ๆ

สาม. เป็นการลามกอนาจารการเลือกปฏิบัติหรือการข่มขู่หรือข่มขู่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยอาศัยศาสนาเพศรสนิยมทางเพศเชื้อชาติเชื้อชาติอายุหรือความพิการ

 1. เป็นสแปมสร้างด้วยเครื่องจักรหรือสุ่มสร้างการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจดหมายลูกโซ่การชักชวนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการจับสลากหรือการพนันในรูปแบบใด ๆ
 2. มีหรือติดตั้งไวรัสเวิร์มมัลแวร์ม้าโทรจันหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ได้รับการออกแบบหรือมีจุดประสงค์เพื่อรบกวนทำลายหรือ จำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมใด ๆ หรือเพื่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
 3. ละเมิดสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์อื่น ๆ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงพนักงานหรือตัวแทนของเรา หรือ

viii ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ

 1. ผู้ใช้จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีคุณรับรองว่าคุณอายุเกิน 18 ปี Stumari ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเนื้อหาของเราให้กับเด็กหรือวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปีและเราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้อายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการของเรา หากเราเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเราจะยุติบัญชีของผู้ใช้นั้นทันที

 1. ไม่มีการรับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้; Stumari อาจตรวจสอบปฏิกิริยา ความรับผิดการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการโต้ตอบของผู้ใช้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการโพสต์งานที่คุณป้อนหรือรับผ่านการใช้บริการของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราเราหรือเทคโนโลยีที่เราจ้างอาจติดตามและ / หรือบันทึกการโต้ตอบทั่วไปของคุณกับบริการแม้ว่าจะไม่ใช่เฉพาะการโต้ตอบทางกฎหมายของคุณ

 1. สิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี เรามีสิทธิ์ (แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการพิจารณาว่าการกระทำของผู้ใช้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือไม่หรือยกเลิกหรือปฏิเสธการเข้าถึงและการใช้บริการแก่ผู้ใช้ใด ๆ เหตุผลที่มีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาของคุณ แต่คุณอนุญาตให้เรามีสิทธิ์บางอย่างในการทำเช่นนั้นเพื่อให้เราสามารถแสดงและแบ่งปันเนื้อหาที่คุณโพสต์ เรามีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาหากเราต้องการ

 1. ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น คุณสามารถสร้างเนื้อหาเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออย่างอื่นในขณะที่ใช้บริการ (“ เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้”) คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใด ๆ ที่คุณโพสต์อัปโหลดลิงก์ไปยังหรือให้บริการผ่านทางบริการโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของเนื้อหานั้น ความรับผิดความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใด ๆ ที่คุณให้บริการหรือเข้าถึงผ่านการใช้บริการของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียว เราจะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงต่อสาธารณะหรือการใช้เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ในทางที่ผิด

 1. สิทธิ์ในการโพสต์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ในการโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทั้งหมดที่คุณส่ง คุณรับรองว่าคุณได้ปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้อย่างสมบูรณ์และได้ดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อส่งผ่านข้อกำหนดที่จำเป็นให้แก่ผู้ใช้ปลายทาง

 1. Stumari อาจแก้ไขหรือลบเนื้อหา เรามีสิทธิ์ (แม้ว่าจะไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการพิจารณาว่าเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้มีความเหมาะสมหรือไม่และสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือปฏิเสธหรือลบหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้ ละเมิดนโยบาย Stumari ใด ๆ หรือในลักษณะที่เป็นอันตรายไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม Stumari ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดรูปแบบและแก้ไขและเปลี่ยนแปลงลักษณะที่เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นแสดงบนเว็บไซต์

 1. การเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ยกเว้นเนื้อหาที่มาจาก Stumari เราจะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งจัดเก็บหรือประมวลผลในบัญชีของคุณ คุณยังคงความเป็นเจ้าของควบคุมและรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่คุณโพสต์ คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นผ่านการตั้งค่าในบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 1. ใบอนุญาตให้ เพื่ออนุญาตให้ Stumari ใช้เนื้อหาที่คุณอัปโหลดไปยังบริการอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีคุณให้สิทธิ์ต่อไปนี้แก่เรา: โดยการโพสต์เนื้อหาใด ๆ ผ่านเว็บไซต์คุณให้ Stumari และผู้สืบทอดของเราทั่วโลก - ชำระเงินและปลอดค่าลิขสิทธิ์และไม่ผูกขาด แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ทำซ้ำแสดงปรับเปลี่ยนแจกจ่ายและดำเนินการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ Stumari ใบอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้ Stumari มีสิทธิ์ในการขายเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือเผยแพร่ต่อนอกเว็บไซต์ของเรา ใบอนุญาตนี้จะสิ้นสุดในเวลาที่เนื้อหาถูกลบออกจากเว็บไซต์

 1. ผู้ใช้ที่ปรึกษา ผู้ใช้ที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสระที่เสนอบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่คาดหวังทางกฎหมาย พวกเขาไม่ใช่พนักงานของ Stumari

 1. ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างทนายความและลูกค้าผ่านการใช้เว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ Stumari ต้องไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับลูกค้ากับผู้ใช้ที่ปรึกษา ข้อมูลที่โพสต์หรือเผยแพร่บนหรือผ่านเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการตอบคำถามทางกฎหมายที่โพสต์บนเว็บไซต์ ข้อมูลในคู่มือและเอกสารของ Stumari ข้อมูลที่โพสต์แบบสาธารณะบนเว็บไซต์; หรือข้อมูลที่ส่งในข้อความที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้ใช้นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมายไม่เป็นความลับและไม่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้า ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้าผ่านการใช้บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้าอาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้ที่ปรึกษาเท่านั้น ลูกค้าที่ถูกกฎหมายอาจโพสต์งานผ่านบริการ ผู้ใช้ที่ปรึกษาอาจส่งการเสนอราคาและเจรจารายละเอียดของงานเหล่านี้ก่อนที่จะยอมรับ เมื่อได้รับการยอมรับขอบเขตของการเป็นตัวแทนของผู้ใช้ที่ปรึกษาจะถูก จำกัด อย่างเคร่งครัดในเรื่องที่ตกลงกันไว้ในการประมูลเว้นแต่ลูกค้ากฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาจะทำการจัดระเบียบของพวกเขาอย่างเป็นทางการผ่านจดหมายหมั้นที่ลงนามหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ มีความสำคัญเหนือกว่าข้อเสนอที่ยอมรับก่อนหน้านี้ การเสนอราคาไม่ใช่ตัวแทนสำหรับการปรึกษาหารือด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์กับทนายความที่ได้รับอนุญาตให้ฝึกในเขตอำนาจศาลของคุณเกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายเฉพาะของคุณและคุณไม่ควรเชื่อถือข้อมูลที่มีอยู่ในการเสนอราคาเพื่อเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย Stumari ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวของการเสนอราคาและข้อความส่วนตัวอื่น ๆ ในบริการของเรา แต่ไม่สามารถรับประกันความลับได้ การสื่อสารที่ต้องใช้การรักษาความลับควรเกิดขึ้นนอกบริการ Stumari เช่นผ่านทางโทรศัพท์

 1. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ ผู้ใช้ที่ปรึกษามีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าข้อมูลการร้องขอหรือโฆษณาที่โพสต์หรือวางไว้บนเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและการสื่อสารใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีกับลูกค้าที่คาดหวังผ่านเว็บไซต์หรือบริการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติโดยไม่ได้รับอนุญาตและกฎหมายที่ควบคุมรูปแบบลักษณะหรือเนื้อหาของการสื่อสารกับลูกค้าโฆษณาหรือเรื่องอื่น ๆ

 1. การชำระเงินของผู้ใช้ที่ปรึกษา ข้อกำหนดเฉพาะบางประการควบคุมผู้ใช้ที่ปรึกษาและการชำระเงิน

 1. Stumari ไม่ใช่ภาคีแห่งสัญญา ลูกค้าตามกฎหมายอาจทำสัญญากับผู้ใช้ที่ปรึกษาผ่านการโพสต์และการยอมรับของงาน สัญญาดังกล่าวอยู่ระหว่างลูกค้าทางกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาเท่านั้น Stumari จะไม่เข้าร่วมในสัญญาใด ๆ สำหรับงานที่ส่งผ่านบริการของเราเว้นแต่จะโพสต์โดยเจ้าหน้าที่ Stumari Stumari อำนวยความสะดวกในสัญญาเหล่านี้โดยการจัดหาแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการการสื่อสารและเครื่องมือการชำระเงิน

 1. ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งหมดจะได้รับการจ่ายให้กับผู้ใช้ที่ปรึกษา Stumari ไม่ได้ให้บริการทางกฎหมายและไม่คิดค่าบริการทางกฎหมาย การชำระเงินให้กับผู้ใช้ที่ปรึกษาผ่านแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินของ Stumari จะถูกโอนโดยตรงไปยังบัญชีการชำระเงินของผู้ใช้ที่ปรึกษาหักค่าบริการและการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต)

สาม. ผู้ใช้ที่ปรึกษาจะได้รับการชำระเงินผ่านบริการสำหรับการทำธุรกรรมของผู้ใช้ทั้งหมด ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับงานผ่านบริการจะได้รับการชำระเงินผ่านบริการสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้นั้นรวมถึงธุรกรรมที่ตามมาซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับงานเริ่มต้น หากลูกค้าที่ถูกกฎหมายไม่เต็มใจหรือไม่สามารถชำระเงินผ่าน Stumari ผู้ใช้ที่ปรึกษาตกลงที่จะแจ้ง Stumari ให้ทราบถึงการจัดการการชำระเงินใหม่ การชำระเงินโดยลูกค้าตามกฎหมายให้กับผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ทำนอกบริการโดยไม่มีการแจ้งให้ Stumari ทราบล่วงหน้าถือเป็นการสละสิทธิ์แบบเต็มรูปแบบโดยทั้งสองฝ่ายของการรับประกันการชำระเงิน / การป้องกันข้อพิพาทตาม Stumari ตามที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 14 และ 15 ด้านล่าง การชำระเงินภายในบริการ

 1. รหัสและเครดิตส่งเสริมการขาย Stumari อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการสร้างรหัสส่งเสริมการขายที่อาจแลกเป็นเครดิตบัญชีหรือคุณสมบัติหรือประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของผู้ใช้ที่ปรึกษาภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้และข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ Stumari กำหนดตามรหัสส่งเสริมการขาย “ รหัสโปรโมชั่น”) ข้อกำหนดเฉพาะบางประการควบคุมผู้ใช้ที่ปรึกษาและการชำระเงิน
 2. การใช้รหัสโปรโมชั่นไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้า ลูกค้ากฎหมายอาจมีสิทธิ์เข้าถึงส่วนลดที่จัดทำโดย Stumari ซึ่งบางส่วนใช้เงินของ Stumari เพื่อชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายส่วนหนึ่งที่ลูกค้าจ่ายให้แก่ผู้ใช้ที่ปรึกษา การใช้คูปองดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้าระหว่าง Stumari และผู้ใช้ที่ปรึกษาซึ่งมีการใช้คูปองสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ชำระเงินใด ๆ จากลูกค้าที่ถูกกฎหมาย
 3. รหัสโปรโมชั่นจะต้องถูกใช้โดยผู้ชมเป้าหมายของพวกเขาเพื่อจุดประสงค์และในลักษณะที่ถูกกฎหมาย

รหัสส่งเสริมการขายไม่สามารถทำซ้ำขายหรือโอนในลักษณะใด ๆ หรือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป (ไม่ว่าจะโพสต์ในฟอรัมสาธารณะหรืออื่น ๆ ) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Stumari รหัสโปรโมชั่นไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดและอาจหมดอายุหรือถูกปิดการใช้งานโดย Stumari ได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก่อนการใช้งานของคุณ Stumari ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือลดเครดิตหรือคุณสมบัติหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับจากการใช้รหัสส่งเสริมการขายโดยคุณหรือผู้ใช้อื่น ๆ ในกรณีที่ Stumari กำหนดหรือเชื่อว่าการใช้หรือแลกรหัสส่งเสริมการขายนั้นผิดพลาด ผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงรหัสส่งเสริมการขายที่บังคับใช้

 1. ข้อเสนอของผู้ใช้งานของการจ้างงานแก่ผู้ใช้ที่ปรึกษา

7.1 ค่าธรรมเนียมสำเร็จสำหรับการจ้างงาน ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษายอมรับข้อเสนอการจ้างงาน (“ การจ้างงานที่ได้รับการคุ้มครอง”) ที่ทำโดยผู้ใช้ (แต่ละคน“ ผู้ใช้ผู้ว่าจ้าง”) ไม่ว่าจะสำหรับคำที่ไม่มีกำหนดหรือแน่นอนในระหว่างหรือภายในระยะเวลาสิบแปด (18) (ช่วงเวลาดังกล่าว“ ระยะเวลาการเสนอขายที่ครอบคลุม”) หลังจากผู้ใช้ที่ปรึกษาเริ่มงานแรกสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว (แต่ละ“ ข้อเสนอที่ครอบคลุม”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

 1. สำหรับผู้ใช้ที่ปรึกษา

ผู้ใช้ที่ปรึกษาแต่ละรายตกลงว่า (1) หากคุณได้รับข้อเสนอที่ได้รับความคุ้มครองคุณจะต้องแจ้ง Stumari ทันทีถึงวันเริ่มต้นของการจ้างงานที่ได้รับความคุ้มครองของคุณ ("วันเริ่มต้น") และข้อกำหนดหลักของข้อเสนอที่ได้รับความคุ้มครอง วันที่เริ่มต้นนั้นหรือเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอได้ตลอดเวลา), (2) คุณจะต้องให้ Stumari ด้วย (a) สำเนาของข้อเสนอที่ได้รับการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์หรือ (b) ดำเนินการเอกสารระหว่างคุณผู้ใช้นายจ้างและ Stumari ที่ระบุเนื้อหา เงื่อนไขการจ้างงานรวมถึงวันที่เริ่มต้นและค่าตอบแทนรวมถึงการลงนามในจดหมายเสนองานที่มีการคุ้มครองระหว่างคุณกับผู้ใช้นายจ้าง (“ วันที่มีผลบังคับใช้”) ตามที่ Stumari ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรและ (3) คุณ จะแจ้งให้ Stumari เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีหลังจากการเลิกจ้างงานของคุณในฐานะพนักงานในกรณีที่ (ก) ผู้ใช้นายจ้างยกเลิกการจ้างงานที่ได้รับความคุ้มครองของคุณโดยพิจารณาจากผลงานที่ไม่น่าพึงพอใจภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ เริ่มต้นหรือ (b) คุณยุติการจ้างงานที่อยู่ภายใต้ความสมัครใจของคุณภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่เริ่มการทำงานที่ได้รับความคุ้มครอง ในกรณีที่ก่อนวันเริ่มต้นไม่ว่าคุณหรือผู้ใช้นายจ้างเลือกที่จะไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่พิจารณาโดยข้อเสนอที่ได้รับการคุ้มครองคุณจะต้องแจ้ง Stumari เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที

 1. สำหรับผู้ใช้นายจ้าง

เมื่อผู้ใช้ที่ปรึกษายอมรับข้อเสนอที่ได้รับความคุ้มครองของคุณคุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมความสำเร็จให้กับ Stumari (แต่ละคน "ค่าธรรมเนียมที่ประสบความสำเร็จ") เท่ากับร้อยละต่อไปของเงินเดือนฐานผู้ใช้ที่ปรึกษาที่กำหนดไว้ในข้อเสนอที่ได้รับความคุ้มครอง เงินเดือน”) ซึ่งจำนวนเงินจะถึงกำหนดและชำระภายในไม่เกินสามสิบ (30) วันหลังจากวันที่เริ่มต้นและเป็นไปตามประโยคแรกของแต่ละมาตรา 13.b และมาตรา 13.d ข้อตกลงฉบับนี้:

หากวันที่เริ่มต้นเกิดขึ้นในหรือก่อนจำนวนวันต่อไปนี้หลังจากที่เริ่มต้นของที่ปรึกษาผู้ใช้ผู้ใช้ผู้ใช้เริ่มต้นงานฐานเงินเดือนเปอร์เซ็นต์

1-182 วัน 15%

183-365 วัน 10%

366-550 วัน 5%

≥ 551 วัน 0%

ในการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้ผู้ใช้ของนายจ้างตกลงว่า Stumari ได้รับอนุญาตให้ออกใบแจ้งหนี้บัญชีผู้ใช้ของนายจ้างทันทีสำหรับค่าธรรมเนียมความสำเร็จทั้งหมดที่ต้องชำระและจ่ายให้กับ Stumari ที่นี่และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.2 ข้อกำหนดค่าธรรมเนียมสำเร็จ

แม้จะมีการกล่าวถึงข้างต้นในกรณีที่มีข้อพิพาทค่าความสำเร็จหากผู้ใช้นายจ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้นายจ้างมีกระบวนการใช้งาน (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) กับผู้ใช้ที่ปรึกษาก่อนใช้เว็บไซต์ Stumari และ / หรือบริการ (เช่นผู้ใช้ที่ปรึกษา ได้เริ่มกระบวนการสัมภาษณ์กับผู้ใช้งานแล้วและกระบวนการดังกล่าวไม่ได้ถูกยกเลิกหรือผู้ใช้งานได้รับประวัติผู้ใช้ที่ปรึกษาจาก บริษัท จัดหางานหรือหัวหน้างานและอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้ใช้นายจ้าง) ผู้ใช้ของนายจ้างอาจ ได้รับการยกเว้นจากการชำระค่าธรรมเนียมความสำเร็จ อย่างไรก็ตามการตัดสินขั้นสุดท้ายว่าผู้ใช้นายจ้างจะต้องชำระค่าความสำเร็จสำหรับข้อเสนอที่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Stumari แต่เพียงผู้เดียว เพื่อจุดประสงค์ในที่นี้“ กระบวนการที่ใช้งาน” หมายถึงการสื่อสารโดยตรงแบบต่อเนื่องในบริบทการสรรหาหรือจ้างงานที่ยังไม่มีการตัดสินใจที่จะทำให้ผู้สมัครถูกพักหรือปฏิเสธภายในสาม (3) เดือนก่อนที่จะใช้ เว็บไซต์และ / หรือบริการสำหรับผู้ใช้ที่ปรึกษาที่มีอยู่ในระบบติดตามผู้สมัครของผู้ใช้หรือที่ถูกส่งโดยหน่วยงานที่รับสมัคร

หากคุณเป็นผู้ใช้พนักงานที่ใช้เว็บไซต์และ / หรือบริการของเราคุณยอมรับข้อกำหนดค่าธรรมเนียมความสำเร็จเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้โปรดยุติบัญชีของคุณทันทีและหยุดการใช้เว็บไซต์และบริการของเราภาระหน้าที่ของคุณในการจ่ายค่าความสำเร็จใด ๆ จะช่วยให้พ้นข้อกำหนดหรือการดัดแปลงใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากผู้ใช้นายจ้างหลีกเลี่ยงเว็บไซต์และ / หรือบริการของเราหลังจากค้นพบผู้ใช้ที่ปรึกษาผ่านเว็บไซต์และ / หรือบริการของเราและหลังจากนั้นจ้างผู้ใช้ที่ปรึกษาผู้ใช้ผู้ว่าจ้างจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมความสำเร็จเท่ากับ 25% ของเงินเดือนฐานของที่ปรึกษา ผู้ใช้และ Stumari อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชี Stumari ของผู้ใช้

7.3 การคืนเงิน

หาก (ก) ผู้ใช้นายจ้างว่าจ้างที่ปรึกษาผู้ใช้และยกเลิกการจ้างงานของที่ปรึกษาผู้ใช้โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพที่ไม่น่าพึงพอใจภายในเก้าสิบ (90) วันนับจากวันเริ่มต้น (ข) ที่ปรึกษาผู้ใช้ยุติการจ้างงานโดยสมัครใจภายในเก้าสิบ (90) วัน ของวันที่เริ่มต้นหรือ (c) ที่ปรึกษาผู้ใช้ไม่เริ่มการจ้างงานเนื่องจากผู้ใช้หรือที่ปรึกษาผู้ใช้เลือกที่จะไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ในการจ้างงานที่ระบุไว้ในข้อเสนอที่ได้รับความคุ้มครอง (แต่ละ "กิจกรรมการเลิกจ้าง") จากข้อมูลดังกล่าว Stumari จะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้ของนายจ้างตามค่าความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาผู้ใช้ที่ยกเลิก

 1. เนื้อหาของบุคคลที่สาม อาจมีเนื้อหาจากบุคคลที่สามในเว็บไซต์ของ Stumari เช่นโพสต์บล็อกที่เขียนโดยผู้ใช้รายอื่นหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหานั้นได้เราจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานั้นหรือเว็บไซต์ที่เนื้อหานั้นอาจเชื่อมโยงไปถึง

 1. เข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สาม โดยการใช้บริการคุณจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นของหรือมาจากบุคคลที่สาม ("เนื้อหาของบุคคลที่สาม") การใช้บริการของคุณได้รับความยินยอมจาก Stumari ในการนำเสนอเนื้อหานี้ให้คุณ คุณรับทราบความรับผิดชอบทั้งหมดและรับผิดชอบต่อการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามทั้งหมดของคุณ

 1. ไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สาม ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ Stumari อาจมอบลิงก์ที่สะดวกไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามรวมถึงเนื้อหารูปแบบอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือโปรโมชั่นวัสดุข้อมูลสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ โดยการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาดังกล่าวเราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยว่าเรารับรองหรือรับรองและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็นคำแนะนำหรือคำแถลงใด ๆ ที่จัดทำโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Stumari เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของเรา หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์และเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามคุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองและคุณควรตระหนักว่าข้อกำหนดและนโยบายของเราไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของเนื้อหาดังกล่าว

 1. ไม่มีการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม ข้อตกลงนี้ไม่ได้อนุญาตให้คุณแจกจ่ายแสดงต่อสาธารณะดำเนินการเปิดเผยทำให้สาธารณชนใช้งานแก้ไขหรือใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามใด ๆ ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Stumari

 1. นโยบายการละเมิดลิขสิทธิ์และ DMCA หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่อยู่บนหรือเชื่อมโยงโดย Stumari ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณโปรดแจ้ง Stumari ตามนโยบาย Digital Millennium Copyright Act ของเรา

 1. การสิ้นสุดของบัญชีผู้ละเมิดซ้ำ Stumari เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้ผู้ใช้ของเราทำเช่นเดียวกัน ตาม 17 USC 512 (i) ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สหรัฐอเมริกาเราจะยุติการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้หากภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมผู้ใช้จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ Stumari หรือคนอื่น ๆ เราอาจยุติการเข้าถึงสำหรับผู้เข้าร่วมหรือผู้ใช้ที่พบซ้ำ ๆ เพื่อให้หรือโพสต์เนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีการป้องกันโดยไม่มีสิทธิ์และสิทธิ์ที่จำเป็น

 1. ประกาศของ Take-Down DMCA หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์และเชื่อโดยสุจริตว่าวัสดุใด ๆ ที่ให้ไว้ในบริการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณคุณสามารถส่งการแจ้งเตือนตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act (ดู 17 USC 512) (“ DMCA”) โดยส่งการแจ้งเตือนการจัดรูปแบบที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษรถึงตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ Stumari กำหนดไว้ที่ 580 Market St, # 500, San Francisco, CA 94104

 1. การตอบสนองต่อ DMCA การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หาก Stumari ดำเนินการตามคำบอกกล่าวการละเมิดจะพยายามติดต่อกับฝ่ายที่เปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวผ่านทางที่อยู่อีเมลล่าสุดหากมีให้โดย Stumari การแจ้งการละเมิด DMCA ใด ๆ อาจถูกส่งต่อไปยังฝ่ายที่ทำให้เนื้อหาพร้อมใช้งานหรือแก่บุคคลที่สามเช่น ChillingEffects.org

 1. Counter-การบอกกล่าว หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งถูกลบออกจากเว็บไซต์นั้นไม่ได้ละเมิดหรือคุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตามกฎหมายเพื่อโพสต์และใช้เนื้อหาที่คุณส่งมา ไปยังเว็บไซต์คุณสามารถส่งหนังสือตอบโต้ในรูปแบบที่เหมาะสมไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ของ Stumari โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ด้านบน

 1. การตอบสนองต่อข้อโต้แย้ง DMCA หากตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ Stumari ได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้ง Stumari อาจส่งสำเนาการยื่นเรื่องโต้แย้งไปยังฝ่ายร้องเรียนต้นฉบับเพื่อแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าอาจนำเนื้อหาที่ถูกลบออกใน 10 วันทำการ เว้นแต่เจ้าของลิขสิทธิ์จะดำเนินคดีเพื่อขอคำสั่งศาลจากผู้ให้บริการเนื้อหาสมาชิกหรือผู้ใช้เนื้อหาที่ถูกลบจะถูกเรียกคืนบนเว็บไซต์ภายใน 10 ถึง 14 วันทำการหลังจากได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้ง

 1. ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา Stumari ยังคงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของเราทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของเรา

 1. ไม่มีการโอน Stumari ยังคงความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการรวมถึงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและสิทธิความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการกราฟิกและโลโก้อื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามอื่น ๆ ข้อตกลงนี้ไม่ได้ถ่ายโอนจากเราให้คุณ Stumari หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ และสิทธิกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในและไปยังทรัพย์สินดังกล่าวจะยังคงอยู่ (เป็นระหว่างคู่สัญญา) กับเราเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างชัดแจ้ง

 1. โดยเฉพาะ Stumari, Stumari.com และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏหรือแสดงบนเว็บไซต์หรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ลงทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้ากฎหมายทั่วไปหรือเครื่องหมายบริการของ Stumari, Inc. เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถคัดลอกได้ ดาวน์โหลดดาวน์โหลดทำซ้ำใช้แก้ไขหรือเผยแพร่ในทางใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Stumari ยกเว้นในส่วนที่สำคัญของสำเนาที่ได้รับอนุญาตของเนื้อหา

 1. การสื่อสารทางอีเมล. เราใช้อีเมลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อกับผู้ใช้ของเรา

 1. ต้องใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัญญาคุณ (i) ยินยอมให้รับการสื่อสารจาก Stumari ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านที่อยู่อีเมลที่คุณส่งหรือผ่านบริการ และ (ii) ยอมรับว่าข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดข้อตกลงประกาศการเปิดเผยและการสื่อสารอื่น ๆ ที่ Stumari มอบให้คุณเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวจะพึงพอใจหากมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของคุณ

 1. ประกาศทางกฎหมายถึง Stumari ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร การสื่อสารที่ทำผ่านอีเมลหรือระบบการส่งข้อความส่วนตัวของบริการจะไม่ถือเป็นการบอกกล่าวทางกฎหมายต่อ Stumari หรือเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนหรือตัวแทนของเราในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่จำเป็นต้องแจ้งให้ Stumari ทราบโดยสัญญาหรือกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ

 1. การสิ้นสุด คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้และปิดบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา การยุติบริการ Stumari ไม่ได้ยุติความสัมพันธ์หรือภาระผูกพันของทนายความ - ลูกค้า
 2. คุณอาจยุติข้อตกลงนี้ หากคุณต้องการยกเลิกข้อตกลงนี้หรือบัญชีของคุณกับบริการคุณสามารถหยุดการใช้ Stumari ได้ หากคุณต้องการลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณโปรดติดต่อ Stumari ที่ info@Stumari.com เราจะเก็บและใช้ข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราแก้ไขข้อพิพาทและบังคับใช้ข้อตกลงของเรา แต่ไม่รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายเราจะลบโปรไฟล์ทั้งหมดของคุณภายใน 30 วัน

 1. Stumari อาจยุติข้อตกลงนี้ Stumari อาจยุติการเข้าถึงของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีสาเหตุโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบมีผลทันที

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างทนายความและลูกค้าอยู่รอดการยุติ การยุติความสัมพันธ์ของคุณกับ Stumari ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณกับที่ปรึกษาหรือลูกค้าที่คุณเก็บรักษาไว้ผ่านบริการ Stumari หน้าที่ทางกฎหมายสัญญาและจริยธรรมภาระผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดยังคงอยู่ต่อไปได้แม้จะยกเลิกความสัมพันธ์ Stumari

 1. บทบัญญัติบางประการอยู่รอดจากการสิ้นสุด บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้ซึ่งโดยธรรมชาติของพวกเขาควรอยู่รอดในการยกเลิกจะอยู่รอดการยกเลิกรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อ จำกัด ความเป็นเจ้าของการสละสิทธิ์การรับประกันการชดใช้ค่าเสียหายและข้อจำกัดความรับผิด

 1. การชำระเงินและการทำธุรกรรม

 1. กระบวนการชำระเงิน การชำระเงินจะได้รับการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอและ / หรือใบแจ้งหนี้และตกลงกันโดยลูกค้าทางกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษา เมื่องาน (หรือส่วนของงานตามที่ตกลงกันล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยลูกค้ากฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษา) ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์โดยผู้ใช้ที่ปรึกษา Stumari จะแจ้งให้ลูกค้าทางกฎหมายทราบว่างาน (หรือส่วนของงานตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรโดยลูกค้าที่ถูกกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษา) เสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าที่ถูกกฎหมายต้องชำระเงินตามจำนวนที่ตกลงกันหรือเปลี่ยนแปลงการร้องขอ หากลูกค้ากฎหมายไม่ได้ดำเนินการใด ๆ หลังจาก 10 วัน Stumari จะมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าบัญชีธนาคารหรือบัญชี PayPal สำหรับยอดเงินเต็มจำนวนของค่าธรรมเนียมตามที่ตกลงไว้หรือใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีข้อโต้แย้งรวมถึงบริการหรือการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียม ลูกค้าที่ถูกกฎหมายอาจยื่นข้อพิพาทที่มีการชำระเงินเกินกว่าที่ info@Stumari.com โดยมีเงื่อนไขว่าเขาหรือเธอปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 14 (ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทผู้ใช้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของลูกค้า)

 1. ความรับผิดชอบในการชำระเงิน คุณต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวมถึงภาษีบริการและค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ โดยการใช้บริการคุณตกลงที่จะชำระเงินผู้ใช้ที่ปรึกษาผ่าน Stumari จำนวนเงินที่ตกลงกันในการประมูลหรือใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีปัญหาและค่าธรรมเนียมบริการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเว้นแต่คุณจะโต้แย้งใบแจ้งหนี้โดยส่งอีเมลไปที่ info@Stumari.com ตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 15 (ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของผู้ใช้ที่ปรึกษาลูกค้าตามกฎหมาย) คุณมีความรับผิดชอบในการจัดหาวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องให้เรา

 1. ความรับผิดชอบของ Stumari Stumari ตกลงที่จะแสดงใบแจ้งหนี้แบบเต็มจำนวนสำหรับการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าของการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัญชี PayPal ของคุณ Stumari ตกลงที่จะจ่ายเงินจำนวนที่ได้รับแก่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องบริการน้อยลงหรือค่าธรรมเนียมการดำเนินการถ้ามี

 1. การอนุมัติการชำระเงิน เมื่อยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้คุณจะอนุญาตให้ Stumari เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตในบัญชี PayPal หรือวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติอื่น ๆ สำหรับค่าธรรมเนียมที่คุณอนุญาตให้ Stumari ปฏิบัติตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการเสนอราคาของคุณ Stumari อาจเรียกเก็บเงินจากคุณแบบครั้งเดียวหรือเป็นประจำ คุณอนุญาตให้ Stumari เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนที่ค้างชำระกับผู้ใช้ที่ปรึกษาใด ๆ ผ่านบริการรวมถึงค่าบริการและค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาใช้เฉพาะบริการเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้คุณสำหรับบริการทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่อยู่ภายใต้การประมูลโดยวางบัตรเครดิตหรือบัญชี PayPal ลงในแฟ้มพร้อม Stumari หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามของเราคุณรับทราบและตกลงว่าจะใช้ข้อกำหนดการชำระที่กำหนดไว้ในข้อ 12 นี้

 1. ผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับการยืนยันการรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด. Stumari รับประกันการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วแต่ละรายสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ได้ตกลงกันล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้ากฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษา) สำหรับลูกค้าตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ เงื่อนไขการรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด ”):

 1. ลูกค้าทางกฎหมายล้มเหลวในการตอบสนองใบแจ้งหนี้ของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้ว (จำนวนเงินดอลลาร์ของใบแจ้งหนี้ดังกล่าว“ จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระตามใบแจ้งหนี้”) ภายในสิ้นวันที่สิบ (10) ของปฏิทินหลังจากส่งใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนดชำระลูกค้าตามกฎหมาย”)

 1. ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วได้ส่ง Stumari เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ค้างชำระ (i) ภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ด (21) วันตามปฏิทินเริ่มต้นในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระลูกค้าตามกฎหมาย ระยะเวลาการส่งข้อเรียกร้องของผู้ใช้ที่ปรึกษา”) และ (ii) ให้รายละเอียดข้อเท็จจริงและสถานการณ์ของงานโดยละเอียดรวมถึงเหตุผลที่ลูกค้ากฎหมายให้มาด้วยเพื่อความล้มเหลวในการชำระเงินและ / หรือเหตุผลใด ๆ ที่ทนายความสามารถทำได้ ศรัทธาคาดการณ์ว่าทำไมลูกค้าปฏิเสธที่จะชำระเงิน (การเรียกร้องเช่น“ คำขอรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด ”) ความล้มเหลวในการส่งคำขอรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด ภายในระยะเวลาการส่งข้อเรียกร้องของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์อย่างถาวรของผู้ใช้ที่ปรึกษาดังกล่าวถึงสิทธิ์ของเขาหรือเธอที่จะได้รับจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ค้างชำระจากบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ในกรณีที่ Stumari พิจารณาตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวว่ามีความสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ที่จะทำเช่นนั้นก็อาจดำเนินการติดตามต่อกับลูกค้าตามกฎหมายและหากประสบความสำเร็จผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจะได้รับส่วนแบ่งตามจำนวน ลบค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม Stumari ที่สมเหตุสมผลออกจากกระเป๋าตาม 12.e ด้านบน

 1. ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วส่งคำขอรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด ภายในระยะเวลาการส่งข้อเรียกร้องของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วและคำขอดังกล่าวมีข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 14.b ด้านบน Stumari จะพยายามทำงานกับลูกค้าที่ถูกกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลาสูงสุดเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันที่คำขอรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด (ช่วงเวลาดังกล่าว“ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ระยะเวลาการไกล่เกลี่ย”) เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่ภายใต้คำขอรับประกันการชำระเงินแบบ จำกัด (“ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงิน”) ในกรณีที่การโต้แย้งเรื่องการชำระเงินได้รับการแก้ไขสำเร็จภายในระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการชำระเงินลูกค้ากฎหมายผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองแต่ละรายและ Stumari จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตกลงตามที่ตกลงกันไว้ ความละเอียด

 1. ในกรณีที่การโต้แย้งเรื่องการชำระเงินยังคงไม่ได้รับการแก้ไขในช่วงสรุประยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการชำระเงินไม่เกินวันที่เจ็ด (7) ตามปฏิทินหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ( วันที่การกำหนดดังกล่าวได้รับการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรถึงลูกค้ากฎหมายและที่ปรึกษาผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว“ Stumari วันที่กำหนดจำนวนเงินแน่นอน”) Stumari จะทำการตัดสินใจตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและแน่นอน ("การตัดสินใจ Stumari ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วและหากมีให้ลูกค้าตามกฎหมายว่าลักษณะและคุณภาพของบริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมข้อกำหนดของการเสนอราคาที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ และเงื่อนไข ควร Stumari ตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในความโปรดปรานของผู้ใช้ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว Stumari จะส่งจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินหลังจากวันกำหนดแน่นอน Stumari จะถือว่าได้มอบหมายสิทธิ์ทั้งหมดของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งเรื่องการชำระเงินให้แก่ Stumari แม้จะมีสิ่งใดระบุไว้ในที่นี้หรืออย่างอื่นในทางตรงกันข้ามจำนวนเงินที่ขอภายใต้มาตรา 14 นี้จะต้องไม่เกินจำนวนเงินขั้นต้นสัญญาระหว่างลูกค้าตามกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วเกี่ยวกับงานหรือจำนวนเงินที่ตกลงกันในจดหมายหมั้นที่ลงนามหรืออื่น ๆ ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคู่สัญญาและในกรณีใด ๆ จะต้องไม่เกิน $ 5,000 รวมกันในใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดที่ส่งโดยผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วไปยังลูกค้ากฎหมาย

 1. หาก Stumari ตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเพื่อลูกค้าทางกฎหมายลูกค้ากฎหมายจะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายจำนวนเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วและจะถือว่าได้มอบหมายสิทธิ์ทั้งหมดของตนแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งเรื่องการชำระเงินให้กับ Stumari ณ วันที่กำหนด Stumari การโต้แย้งจำนวนเงิน ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วจะ (i) ถือว่าสละสิทธิ์ของเขาหรือเธอในการค้นหาจำนวนดังกล่าวจากลูกค้าที่ถูกกฎหมายและ (ii) มีสิทธิ์ในการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน Stumari ซึ่งเทียบเท่ากับกระบวนพิจารณาที่กำหนดไว้ในมาตรา 21 (อนุญาโตตุลาการ) โดยแจ้ง Stumari เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวภายในสิบ (10) วันปฏิทินหลังจากสิ้นสุดวันที่ Stumari โต้แย้ง - กำหนดจำนวนเงิน (ช่วงเวลาดังกล่าว "ระยะเวลาการตัดสินอนุญาโตตุลาการการจ่ายเงินข้อพิพาท" ) ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเริ่มกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาทผู้นั้นจะถือว่าสละสิทธิ์อย่างถาวรในการชำระจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระ

 1. Stumari ควรทราบว่าบัตรเครดิตที่อยู่ในแฟ้มของลูกค้าบัญชี PayPal หรือวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุมัติอื่น ๆ จะไม่ถูกต้องอีกต่อไปหรือ Stumari จะทราบว่าลูกค้าทางกฎหมายนั้นไม่มีสาเหตุที่ถูกต้องไม่เต็มใจหรือไม่สามารถชำระเงินได้ สำหรับงานหรืองานอื่น ๆ หรือใบแจ้งหนี้ค้างชำระใน Stumari, Stumari จะแจ้งให้ทราบว่าผู้ใช้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ตรวจสอบแล้วของลูกค้า / ผู้ใช้ของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (นี่คือ "การแจ้งเตือน") บริการทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วก่อนการแจ้งเตือนจะอยู่ภายใต้“ การรับประกันการชำระเงินที่ จำกัด ” แม้ว่าบริการทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วหลังจากการแจ้งเตือนจะไม่อยู่ภายใต้ หากผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วส่งใบแจ้งหนี้ไปยังไคลเอนต์ทางกฎหมายสำหรับบริการที่ดำเนินการตามประกาศ Stumari จะยังคงพยายามรวบรวมการชำระเงินสำหรับบริการที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้ว

 1. ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบโดยลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าถูกกฎหมายมีความเชื่อโดยสุจริตว่าลักษณะหรือคุณภาพของบริการทางกฎหมายที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือข้อกำหนดของการประมูลที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดเหล่านี้และ เงื่อนไขหรือจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการทางกฎหมายที่จัดทำโดยผู้ใช้ที่ปรึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการเสนอราคาดังกล่าว (เรื่องเช่น“ บริการที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท”) เขาหรือเธอจะได้รับอนุญาตให้ระงับการจ่ายเงิน เรื่องของเรื่องดังกล่าว (“ จำนวนเงินที่ถูกระงับการชำระเงิน”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ เงื่อนไขจำนวนเงินที่ถูกระงับการชำระเงิน”):

 1. ภายในสิบ (10) วันตามปฏิทินของวันที่ของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง (ช่วงเวลาดังกล่าว“ ระยะเวลาการแจ้งข้อพิพาททางกฎหมายลูกค้า”) ลูกค้ากฎหมายจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Stumari ตามรายละเอียดที่สมเหตุสมผลข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เป็นพื้นฐาน ของข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการ (แต่ละคำว่า "ประกาศข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการ") ความล้มเหลวของลูกค้าที่ถูกกฎหมายในการส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทเกี่ยวกับบริการภายในระยะเวลาประกาศข้อพิพาททางกฎหมายของลูกค้าจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์อย่างถาวรของลูกค้าตามกฎหมายของเขาหรือเธอในการโต้แย้งจำนวนเงินที่ถูกระงับไว้ซึ่งจำนวนเงินจะถูกเรียกเก็บ บัตรเครดิตบัญชี PayPal หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติตามมาตรา 13.d ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

 1. ในกรณีที่ลูกค้าถูกกฎหมายส่งการแจ้งข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการภายในระยะเวลาการบอกกล่าวการโต้แย้งลูกค้าทางกฎหมายและคำขอดังกล่าวมีข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 15. ก ด้านบน Stumari จะพยายามทำงานร่วมกับลูกค้าที่ถูกกฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลานานถึงสิบห้า (15) วันตามปฏิทินนับจากวันที่มีการแจ้งข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริการ (ช่วงเวลาดังกล่าว ระยะเวลาการไกล่เกลี่ยเรื่อง”) เพื่อแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการ ในกรณีที่การโต้แย้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการได้รับการแก้ไขสำเร็จภายในระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ากฎหมายผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองแต่ละรายและ Stumari จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตกลงตามที่ตกลงกันไว้ ความละเอียด

 1. ในกรณีที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการยังคงค้างอยู่ในช่วงสรุปของระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่เกินวันที่สิบสี่ (14) วันปฏิทินหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องบริการที่เกี่ยวข้อง Stumari จะต้องทำการตัดสินใจตามดุลยพินิจและดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว (“ การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโต้แย้ง”) และขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ให้ไว้โดยลูกค้ากฎหมายและผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นลักษณะและคุณภาพของบริการทางกฎหมายหรือไม่ ที่เกี่ยวข้องกับงานซึ่งเป็นหัวข้อของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการมีความสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมข้อกำหนดของการเสนอราคาที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หาก Stumari ตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองลูกค้ากฎหมายจะต้องชำระเงินจำนวนเงินที่ถูกระงับไว้ให้แก่ผู้ใช้ที่ปรึกษาดังกล่าวภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วันปฏิทินหลังจากวันที่ ลูกค้าที่ถูกกฎหมายจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากการตัดสินใจที่สำคัญของ Stumari ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (“ Stumari ที่เกี่ยวข้องกับการบริการโต้แย้งเรื่องการตัดสินใจเรื่องการแจ้งเตือน”) ในกรณีที่ลูกค้าตามกฎหมายล้มเหลวในการชำระเงินทันเวลา Stumari จะส่งเงินจำนวนเงินที่หักไว้ให้แก่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วซึ่งจะมอบหมายสิทธิ์ในการชำระเงินคืนแก่ Stumari ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียว ถึงมาตรา 13.d และ / หรือเลือกที่จะติดตามสิทธิและการเยียวยาของตนต่อลูกค้าที่ถูกกฎหมาย

 1. หาก Stumari ตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าทางกฎหมายลูกค้ากฎหมายจะไม่ต้องชำระเงินจำนวนเงินที่ถูกหักภาษีให้แก่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ได้รับการยืนยันและจะถือว่าได้มอบหมายสิทธิ์ทั้งหมดของตนแล้ว ด้วยความเคารพต่อบริการโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับ Stumari ในกรณีดังกล่าวผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วจะ (i) ถือว่าสละสิทธิ์ของเขาหรือเธอในการค้นหาจำนวนดังกล่าวจากลูกค้าที่ถูกกฎหมายและ (ii) มีสิทธิ์ในการเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน Stumari ซึ่งเทียบเท่ากับกระบวนพิจารณาที่กำหนดไว้ในมาตรา 21 (อนุญาโตตุลาการ) โดยแจ้ง Stumari เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าวภายในสิบ (10) วันปฏิทินหลังจากวันที่ประกาศเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องโต้แย้ง (ช่วงเวลาดังกล่าว“ ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับบริการ “) ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ตรวจสอบแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับบริการเขาจะถือว่าสละสิทธิ์อย่างถาวรในการชำระจำนวนเงินที่ถูกระงับไว้ .

ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ปรึกษาที่ผ่านการตรวจสอบและลูกค้าถูกต้องตามกฎหมายได้ใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 และมาตรา 15 แล้วในเวลาที่เหมาะสมกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 จะมีผลบังคับใช้เหนือกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา 14 และ ที่ปรึกษาตกลงที่จะสละสิทธิ์ของเขาหรือเธออย่างถาวรในการติดตามสิทธิของเขาหรือเธอที่ระบุไว้ในมาตรา 13 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิพาทเกี่ยวกับการชำระเงินกระบวนการที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 นี้ “ ขั้นตอนการระงับข้อพิพาททางเลือก”

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน เราให้บริการตามที่เป็นอยู่และเราไม่รับประกันหรือรับประกันเกี่ยวกับบริการนี้ โปรดอ่านหัวข้อนี้อย่างละเอียด คุณควรเข้าใจในสิ่งที่คาดหวัง

 1. Stumari ให้บริการเว็บไซต์และบริการ“ ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ Stumari ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งไม่ว่าโดยชัดแจ้งโดยนัยหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อความปลอดภัยความถูกต้องและการไม่ละเมิด

 1. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Stumari ไม่แสดงหรือรับประกันว่าข้อมูลที่เราให้หรือที่ให้ผ่านทางบริการนั้นถูกต้องเชื่อถือได้หรือถูกต้อง บริการจะตอบสนองความต้องการของคุณ ว่าบริการจะสามารถใช้ได้ในเวลาหรือสถานที่เฉพาะใด ๆ ที่บริการจะทำงานในลักษณะที่ไม่ถูกขัดจังหวะหรือมีความปลอดภัย; ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไข; หรือบริการนี้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ คุณรับผิดชอบอย่างเต็มที่และความเสี่ยงของการสูญเสียที่เกิดจากการใช้ข้อมูลเนื้อหาหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ได้รับจากบริการของคุณ เขตอำนาจศาลบางแห่ง จำกัด หรือไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันดังนั้นข้อกำหนดนี้อาจไม่มีผลกับคุณ

 1. กฏเกณฑ์ของหนี้สิน. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณหรือเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ โปรดอ่านหัวข้อนี้อย่างละเอียด มัน จำกัด ภาระหน้าที่ของเราให้คุณ

 1. ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ Stumari จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียผลกำไรการใช้หรือข้อมูลหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อมพิเศษที่เกิดขึ้นตามมาหรือเป็นแบบอย่างอย่างไรก็ตามที่เกิดจาก (i ) การใช้เปิดเผยหรือแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณ; (ii) การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการของคุณ (iii) บริการโดยทั่วไปหรือซอฟต์แวร์หรือระบบที่ทำให้บริการพร้อมใช้งาน; หรือ (iv) การโต้ตอบอื่น ๆ กับ Stumari หรือผู้ใช้บริการอื่น ๆ ไม่ว่าจะตามการรับประกันสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และ Stumari ได้รับแจ้งถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ และแม้ว่าจะพบว่าการเยียวยาที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ล้มเหลวในวัตถุประสงค์ที่สำคัญของมัน Stumari จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความล้มเหลวหรือความล่าช้าเนื่องจากเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา เขตอำนาจศาลบางแห่ง จำกัด หรือไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธความรับผิดดังนั้นข้อกำหนดนี้อาจไม่มีผลกับคุณ

 1. บุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยชน์ ผู้ใช้ที่ปรึกษาเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากบุคคลที่สามในข้อกำหนดการใช้งานนี้ ข้อมูลทางกฎหมายใด ๆ ที่ให้ไว้ในบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น Stumari และผู้สร้างเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งมีข้อมูลทางกฎหมายปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในเชิงพาณิชย์การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด Stumari หรือผู้ใช้ที่ปรึกษาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นและเป็นผลสืบเนื่องการบาดเจ็บส่วนบุคคล / การเสียชีวิตโดยมิชอบการสูญเสียกำไรหรือความเสียหายจากข้อมูลสูญหาย ไม่สามารถใช้บริการหรือเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกันสัญญาการละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และ Stumari หรือผู้สนับสนุนเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ Stumari และผู้ให้ข้อมูลที่สร้างโดยผู้ใช้จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลรวมถึงการเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้งานของคุณหรือการใช้บริการในทางที่ผิดหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

 1. ปล่อยและการชดใช้ค่าเสียหาย

 1. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือ Stumari ที่ไม่เป็นอันตรายจากและต่อการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์และบริการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการละเมิดข้อตกลงนี้ของคุณ

 1. หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้หนึ่งรายขึ้นไปคุณปล่อย Stumari จากการเรียกร้องความต้องการและความเสียหาย (จริงและที่ตามมา) ทุกชนิดและลักษณะที่เป็นที่รู้จักและไม่รู้จักเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียคุณสละสิทธิ์ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ 1542 XNUMX ซึ่งกล่าวว่า:“ การปล่อยตัวทั่วไปไม่รวมถึงการเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่ในความโปรดปรานของเขาในช่วงเวลาของการปล่อยตัวซึ่งถ้า เขารู้ว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อการตั้งถิ่นฐานของเขากับลูกหนี้”

 1. การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งาน. Stumari อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Stumari เราจะให้การแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ (i) โดยการส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลหลักที่ระบุในบัญชีของคุณซึ่งจะมีผลทันทีเมื่อเราส่งอีเมลนี้และ / หรือ (ii) ผ่านเว็บไซต์ของเรา อย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยโพสต์ประกาศในหน้าแรกของเรา การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้จะไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทันที เราสนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมตรวจสอบหน้านี้บ่อยครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ การใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อตกลงฉบับปรับปรุงนี้ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของคุณ

 1. เบ็ดเตล็ด. ข้อตกลงนี้ควบคุมโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณและคุณคนเดียวมีหน้าที่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันใด ๆ ที่คุณยอมรับภายใต้สัญญานี้ หากเรามีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการหรือซื้อเราอาจโอนข้อตกลงนี้ตราบใดที่สิทธิ์ของคุณได้รับการคุ้มครอง คุณสามารถยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ได้เฉพาะเมื่อคุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันในรัฐของคุณ ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างเราและไม่มีข้อกำหนดอื่นใดบังคับใช้

 1. กฎหมายที่บังคับใช้. ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นข้อตกลงนี้ระหว่างคุณกับ Stumari และการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คำนึงถึง ความขัดแย้งของบทบัญญัติกฎหมาย คุณและ Stumari ตกลงที่จะส่งเขตอำนาจศาลและสถานที่พิเศษของศาลที่ตั้งอยู่ในเมืองและเขตซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อตกลงนี้

 1. การเป็นโมฆะ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนของข้อตกลงนั้นจะถูกตีความเพื่อสะท้อนเจตนาดั้งเดิมของคู่สัญญา ส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ ความล้มเหลวใด ๆ ในส่วนของ Stumari ในการบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของเราในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว สิทธิของเราภายใต้ข้อตกลงนี้จะคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกข้อตกลงนี้

 1. ข้อ จำกัด ของข้อกำหนด คุณยอมรับว่าสาเหตุของการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับ Stumari จะต้องเริ่มภายในหนึ่งปีหลังจากสาเหตุของการกระทำที่เกิดขึ้น มิฉะนั้นสาเหตุของการกระทำดังกล่าวจะถูกระงับอย่างถาวร

 1. อนุญาโตตุลาการ. หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ Stumari เราต้องการให้วิธีการที่เป็นกลางและประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสำหรับการเรียกร้องใด ๆ (ยกเว้นสำหรับการเรียกร้องเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวหรือเป็นธรรมหรือสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ภายใต้ข้อตกลงนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเลือกที่จะแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ผ่านอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายที่เลือกอนุญาโตตุลาการจะต้องเริ่มต้นมันผ่านทางผู้ให้บริการแก้ปัญหาข้อพิพาททางเลือกที่จัดตั้งขึ้น (“ ADR”) ที่ตกลงร่วมกันโดยคู่กรณี ผู้ให้บริการ ADR และฝ่ายต่างๆจะต้องปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้: (a) การดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการตามตัวเลือกของฝ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ออนไลน์หรือโดยอาศัยการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร; (b) การอนุญาโตตุลาการจะไม่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวส่วนบุคคลใด ๆ โดยคู่กรณีหรือพยานเว้นแต่คู่กรณีตกลงร่วมกันเป็นอย่างอื่น; และ (c) คำตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจถูกป้อนในศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจ

 1. Non-Assignability Stumari อาจมอบหมายหรือมอบหมายเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว Stumari ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีความยินยอมของคุณ คุณไม่สามารถมอบหมายหรือมอบอำนาจหรือภาระหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Stumari และการมอบหมายและการมอบหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณถือเป็นโมฆะ

 1. หัวเรื่องและบทสรุปที่ไม่มีผลผูกพัน ตลอดข้อตกลงนี้แต่ละส่วนจะมีชื่อและบทสรุปย่อของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ชื่อส่วนและบทสรุปย่อเหล่านี้ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

 1. ข้อตกลงที่สมบูรณ์ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ https://www.Stumari.com/privacypolicy แสดงถึงคำแถลงที่สมบูรณ์และเป็นเอกสิทธิ์ของข้อตกลงระหว่างคุณกับ Stumari ข้อตกลงนี้มีผลเหนือข้อเสนอหรือข้อตกลงล่วงหน้าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรและการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างคุณกับ Stumari ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้สามารถแก้ไขได้โดยการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยผู้บริหาร Stumari ที่ได้รับอนุญาตหรือโดยการโพสต์โดย Stumari ของรุ่นที่แก้ไข

 1. การอนุมัติสัญญา คุณรับรองและรับประกันว่าหากคุณเป็นบุคคลธรรมดาคุณมีอายุบรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพัน; หรือว่าถ้าคุณลงทะเบียนในนามของนิติบุคคลคุณได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมและผูกเอนทิตี้ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และลงทะเบียนสำหรับบริการ

คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เข้าใจเงื่อนไขการใช้งานและจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ข่าวอุตสาหกรรมกัญชา & ถูกกฎหมาย

ข่าวอุตสาหกรรมกัญชา & ถูกกฎหมาย

สมัครสมาชิกและรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชา จะมีอีเมลประมาณ 2 ฉบับต่อเดือนเท่านั้น

คุณสมัครเรียบร้อยแล้ว!

แบ่งปันสิ่งนี้